Dogfennau ategol Marc Gyrfa Cymru

Yma cewch ddogfennau defnyddiol sydd eu hangen i weithio tuag ar y Marc Gyrfa Cymru.

Cofiwch, mae eich Cydlynydd Gyrfaoedd a Byd Gwaith ar gael i'ch cefnogi drwy gydol y broses.

Marc Gyrfa Cymru - Diagram o'r broses

Gweld Diagram o'r broses Marc Gyrfa Cymru - Canllaw gam wrth gam i gyflawni Marc Gyrfa Cymru.

Fframwaith a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith

Hunan-Werthuso ac Asesu - 5 Maes Arolygu

I ddechrau'r broses hunan-arfarnu, efallai yr hoffech ddefnyddio ein ffurflen fel canllaw:

Awdit a Sgiliau

Ol 16 datganiadau ystod

Cynllun Datblygu

Gwybod mwy am sut all cyflogwyr gefnogi'r cwricwlwm - 
Mynediad i'r Gyfnewidfa Addysg Busnes

icon Addysg a Gyrfaoedd:

Adroddiadau a Pholisïau Defnyddiol

Gweld adroddiadau a pholisïau defnyddiol

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English