Hynt Disgyblion

Arolwg blynyddol o bobl ifanc sydd wedi gadael yr ysgol yw Hynt Disgyblion, a gynhelir gan Gyrfa Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.  Mae Gyrfa Cymru dan rwymedigaeth gytundebol i ddarparu data i Lywodraeth Cymru ar hynt disgyblion o bob ysgol a gynhelir ac ysgolion anghenion arbennig sydd o fewn oedran gadael ysgol neu’n hŷn.

Mae’r arolwg yn rhoi ciplun defnyddiol o hynt disgyblion er mwyn rhoi gwybodaeth i staff gyrfaoedd wrth iddynt weithio gyda chleientiaid, rhieni, athrawon a chyflogwyr.

Mae’r data a gesglir hefyd yn gymorth gwerthfawr i bartneriaid sy’n rhan o’r broses o gynllunio cyfleoedd dysgu, hyfforddi a chyflogaeth.

 • Hynt Disgyblion - Cymru gyfan

  Diweddaraf: 

 • Hynt Disgyblion yn ôl Carfan Ysgol ac Awdurdod Addysg Lleol

  Diweddaraf:

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

Cyrchfannau disgyblion o ysgolion yng Nghymru 2018

Mae'r ffigurau hynt disgyblion diweddaraf ar-lein!

Gwybod mwy am sut all cyflogwyr gefnogi'r cwricwlwm - 
Mynediad i'r Gyfnewidfa Addysg Busnes

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English