Gwybodaeth Farchnad Lafur

Beth yw Gwybodaeth Marchnad Lafur? (GML)

Mae Gwybodaeth Marchnad Lafur (GML) yn darparu ystadegau, ymchwil a dadansoddiad am dueddiadau economaidd a gwaith yn y byd sydd ohoni ac yn y dyfodol er mwyn arwain a chefnogi penderfyniadau cynllunio gyrfa a busnes.

 

Galw

Natur y Gwaith:
 • lle mae'r swyddi
 • strwythur y gwaith
 • y sgiliau a'r cymwysterau
  sy'n angenrheidiol i
  wneud y swyddi
Cyflenwad

Y bobl sy'n ffurfio eu gweithlu a'u:
 • cyfansoddiad gwrywod/benywod
 • cyfansoddiad ethnig
 • proffil anableddau
 • sgiliau a chymwysterau
Arall

Grymoedd sy'n
effeithio ar y farchnad lafur:
 • newidiadau economaidd
 • newidiadau Politicaidd
Cesglir a defnyddir y
wybodaeth ar lefel:
Lleol
Rhanbarthol
Cenedlaethol a
Rhyngwladol

Pwysigrwydd GML i chi a'ch myfyrwyr

Mae diweddaru eich hun â beth sy'n mynd ymlaen yn y farchnad lafur yn bwysig i unrhyw un sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y dyfodol a dylai GML chwarae rhan allweddol mewn unrhyw adran gyrfaoedd. Dylai eich myfyrwyr fod yn ymwybodol o:

 • Pa gyfleoedd sydd ar gael ar eu cyfer

 • Beth yw'r tueddiadau yn y dyfodol yn debygol o fod mewn gwahanol sectorau

 • Pa gymwysterau a sgiliau y bydd eu hangen arnynt

 • Sut mae angen iddynt baratoi ar gyfer cystadlu am swyddi mewn rhai sectorau

Gwybod mwy am sut all cyflogwyr gefnogi'r cwricwlwm - 
Mynediad i'r Gyfnewidfa Addysg Busnes

icon  Cyfeiriadur Cynghorau
Sgiliau Sector

Cyfeiriadur Cynghorau Sgiliau Sector</

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English