Posteri Pynciau

Yma cewch bosteri pynciau i'w defnyddio yn yr ysgol, coleg a thu hwnt.

Bydd y taflenni yn annog dysgwyr i archwilio rhai o'r syniadau swyddi sy'n gysylltiedig â'r pynciau y mae ganddynt ddiddordeb ynddynt. 

(Dogfennau PDF yw rhain a byddent yn agor mewn ffenestr newydd)

A

B

C

D

FF

G

 

H

I

L

 

M

P

S

T

Gwybod mwy am sut all cyflogwyr gefnogi'r cwricwlwm - 
Mynediad i'r Gyfnewidfa Addysg Busnes

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English