Deunyddiau Hyrwyddo Gyrfa Cymru

Yma cewch hyd i ddeunyddiau defnyddiol i'w defnyddio yn eich ysgol/coleg i hyrwyddo gwasanaeth Gyrfa Cymru yn eich sefydliad. 

Bydd rhain yn ddefnyddiol ar gyfer:

  • Nosweithiau rhieni
  • Nosweithiau agored
  • Gwersi gyrfaoedd 
  • Ar ddangos mewn dosbarthiadau a choridorau

Deunyddiau ar gyfer Ysgolion a Cholegau

Fideos

 

Canlyniadau Arholiadau TGAU

Canlyniadau Arholiadau Safon Uwch

 


Beth yw fy opsiynau yn 16?

Opsiynau Blwyddyn 9


Mae mwy o fideos i'w canfod ar safle You Tube Gyrfa Cymru 

Gwybod mwy am sut all cyflogwyr gefnogi'r cwricwlwm - 
Mynediad i'r Gyfnewidfa Addysg Busnes

Beth yw gyrfacymru.com?

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English