Dechrau Arni - Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith

placeholder

Efallai eich bod newydd ddechrau yn y byd addysg neu’n athro neu’n diwtor sefydledig.

Beth bynnag eich profiad neu’ch swydd, mae gennym Gydlynydd Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith ledled Cymru a all eich cynorthwyo i gynllunio a datblygu eich rhaglen Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith.  


Gallant eich cynorthwyo drwy:

  • Eich galluogi i ddatblygu rhaglen Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith eich sefydliad
  • Darparu Datblygiad Proffesiynol Parhaus cyfredol i chi a’r tîm sy’n cyflwyno Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith
  • Darparu proses Ymgynghori ac achredu i gael Marc Gyrfa Cymru: gwella ansawdd parhaus, gan gynnwys: archwilio gan ddefnyddio’r fframwaith gyrfaoedd a’r byd gwaith i bobl ifanc 11 i 19 oed yng Nghymru, hunanasesu gan ddefnyddio Fframwaith Arolygu Cyffredin Estyn a datblygu’r broses gynllunio
  • Cymryd rhan mewn cyfarfodydd, Diwrnodau HMS a digwyddiadau eraill sy’n berthnasol i’r Fframwaith Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith 


Careers World of Work co-ordinator

Fframwaith Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith

Gweld Fframwaith Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith
(PDF, 148KB, agor mewn ffenestr newydd)

Gweld Canllawiau Atodol Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith
(PDF, 1MB, agor mewn ffenestr newydd)

Gweld Swyddogaethau a Chyfrifoldebau Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith
(PDF, 288KB, agor mewn ffenest newydd)

Careers World of Work co-ordinator

Eich Cydlynydd Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith  


Ebostiwch y tim Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith


 


Gwybod mwy am sut all cyflogwyr gefnogi'r cwricwlwm - 
Mynediad i'r Gyfnewidfa Addysg Busnes

icon Addysg a Gyrfaoedd:

Adroddiadau a Pholisïau Defnyddiol

Gweld adroddiadau a pholisïau defnyddiol

icon  Cefnogaeth Safle
a Gweinyddiaeth

Cefnogaeth safle a gweinyddiaeth

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English