Cymorth

Mae Gyrfa Cymru yn ymroddedig i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi yn eich ysgol neu goleg. 

Gallwch gysylltu â ni i gael cymorth mewn gwahanol ffyrdd er mwyn sicrhau eich bod yn cael cefnogaeth lawn wrth ddefnyddio’r safle:

Y ddesg gymorth - 02920 84 6799

Mae ein llinell gymorth ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Iau rhwng 09:00am a 16:30pm a 09:00am a 16:00pm ar Ddydd Gwener. Gadewch neges y tu allan i oriau swyddfa a byddwn yn dychwelyd eich galwad cyn gynted â phosibl. 

E-bost - helpdesk@careerswales.com 

Lanlwytho Data Disgyblion Ysgol

Mae’r wefan hon yn rhannu gwybodaeth am sut y caiff data cleientiaid ei gasglu a’i brosesu. 

Bydd aelod dynodedig o staff eich ysgol yn gyfrifol am y broses hon.

Yn ystod hanner cyntaf blwyddyn academaidd newydd bydd Tîm Systemau Gwybodaeth Reoli  Gyrfa Cymru yn anfon cais drwy e-bost at ysgolion a / neu Awdurdodau Lleol yn gofyn iddynt ddarparu data ar ddisgyblion ym mhob grŵp blwyddyn mewn addysg uwchradd. Mae rhai Awdurdodau Lleol wedi cytuno i ddarparu data bob tymor.

Rydym yn gofyn am y data mewn fformat penodol, ac yn gofyn i’r data gael ei lanlwytho drwy gyfleuster lanlwytho diogel Ar-lein Gyrfa Cymru.

Rydym yn darparu’r dogfennau canlynol i gynorthwyo ysgolion ac Awdurdodau Lleol:

 • Lanlwytho i Gyrfa Cymru

  Ar ôl cwblhau’r daenlen data disgyblion bydd angen i chi ei lanlwytho i Gyrfa Cymru drwy’r Cyfleuster Lanlwytho Diogel:

  Manylion a chyfarwyddiadau ein Cyfleuster Lanlwytho Diogel (PDF, agor mewn ffenestr newydd)

  Ar ôl derbyn y data, bydd tîm Systemau Gwybodaeth Reoli (MIS) Gyrfa Cymru yn ei brosesu,  ei baru a’i lanlwytho i IO (cronfa ddata cleientiaid Gyrfa Cymru). Caiff cofnodion presennol eu diweddaru a chaiff cofnodion newydd eu creu.    

 • Ar gyfer ysgolion sy'n gweithredu system SIMS

  Templed Fersiwn 1 Gyrfa Cymru 

  Adroddiad SIMS a gomisiynwyd gan Gyrfa Cymru gan gwmni cymorth SIMS, sef Cynnal. Mae’n rhaid i staff yr ysgol lawrlwytho’r adroddiad a’i gadw ar yriant lleol neu yriant a rennir (C:/) priodol. Gellir mewnbynnu’r adroddiad ar y system SIMS a’i redeg gan ddilyn y cyfarwyddiadau yn Nhempled Gyrfa Cymru isod.

  Ar gyfer Ysgolion sy'n rhedeg system SIMS


  Cyfarwyddiadau'r Templed

  Mae’n rhoi cyfarwyddiadau i ysgolion ar sut i fewnbynnu a rhedeg adroddiad Templed Gyrfa Cymru.  Noder, cliciwch ‘Dewis bob un’ yn yr adran Grŵp Blwyddyn. 

  Cyfarwyddiadau SIMS FFEIL GYRFA CYMRU (PDF 590KB, agor mewn ffenestr newydd)

 • Ar gyfer ysgolion nad ydynt yn gweithredu system SIMS

  Enghraifft o fanyleb data

  Taenlen yw hon sy’n dangos data Disgyblion a luniwyd gan adroddiad Templed Fersiwn1 Gyrfa Cymru.  Dyma’r wybodaeth a’r fformat y mae Gyrfa Cymru ei hangen ar gyfer ysgolion nad ydynt yn defnyddio’r system SIMS:

  Templed gwag -  Templed Excel

 • Cyfleuster Rheoli Cyfrineiriau: Canllaw i Ddefnyddwyr

  Mae'r Cyfleuster Rheoli Cyfrinair yn caniatáu i ddarparwyr dysgu i reoli cyfrifon defnyddwyr a dysgwyr proffesiynol o fewn yr adran Rheoli Defnyddwyr ar y safle Proffesiynol. Mae'r canllaw Cyfleuster Rheoli Cyfrinair yn darparu defnyddwyr proffesiynol gyda chanllawiau ar sut i ddefnyddio'r Cyfleuster Rheoli Cyfrinair newydd.

  Gweld y Canllaw Defnyddwyr.

 • Cynnig Cwricwlwm - Canllaw Llywodraeth Cymru 2019-2020

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English