Cymorth gan Gyflogwyr i Ysgolion

Gall cymorth gan gyflogwyr i ysgolion fod yn ffordd werthfawr o wella rhaglen Addysg Gyrfaoedd eich ysgol neu gyfoethogi’r cwricwlwm mewn gwahanol bynciau.

Beth mae'n ei olygu?

Mae cyflogwyr yn awyddus i gynorthwyo ysgolion gydag ystod o weithgareddau yn cynnwys

  • Siaradwyr gwadd ar gyfer pynciau penodol (yn bersonol neu drwy weminar)
  • Ymweld â safle cyflogwr
  • Ffeiriau Gyrfaoedd a diwrnodau Rhwydweithio Cyflym
  • Gweithdai penodol (argymhellion ac awgrymiadau ar gyfer cyfweliad, ffug gyfweliadau ayyb)
  • Profiad gwaith tymor byr neu hirdymor 

Siaradwch â’ch Cynghorydd Cyswllt Busnes i gael syniadau eraill.

Beth yw manteision ymgysylltu â chyflogwyr? 

Mae ymgysylltu â chyflogwyr yn gallu  

  • Dod â meysydd o’r cwricwlwm yn fyw
  • Helpu pobl ifanc i wneud y cysylltiad rhwng gwersi a’r byd gwaith
  • Ysgogi pobl ifanc i anelu at yrfaoedd yn y dyfodol
  • Codi ymwybyddiaeth o’r ystod o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael a sut i gael mynediad atynt
  • Cyflwyno pobl ifanc i fodelau rôl ysbrydoledig

Sut allaf gymryd rhan?

Basdata o gyflogwyr ledled Cymru sy’n awyddus i weithio gydag ysgolion drwy gynnal ystod o wahanol weithgareddau yw'r Gyfnewidfa Addysg Busnes. 

Gall ysgolion chwilio ar y Gyfnewidfa Addysg Busnes er mwyn dod o hyd i gyflogwyr addas a gwneud cais am gymorth.   Yna, bydd Cynghorydd Cyswllt Busnes Gyrfa Cymru yn cysylltu â’r cyflogwyr a ddewiswyd ac yn hwyluso’r cyfathrebu a’r trefniadau.

Ebostiwch eich Cydlynydd Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith lleol i gael mynediad i’r Gyfnewidfa Addysg Busnes.

Edrychwch ar rai o'r ffyrdd y mae cyflogwyr yn cyd-weithio gydag ysgolion led-led Cymru.


Disgyblion Abertawe yn profi swyddi’r dyfodol gyda Realaeth Estynedig  

Mae dros 3,000 o ddisgyblion Abertawe wedi bod yn dysgu am opsiynau posibl am yrfaoedd y dyfodol mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn Amgueddfa’r Glannau a chanolfan hamdden LC2 Abertawe.

28/06/18Ymgyrch #DyfodolBydGwaith newydd yn arddangos swyddi’r dyfodol i ddisgyblion  

Bydd grŵp o ddisgyblion Caerdydd yn dysgu am swyddi, sgiliau, a diwydiannau’r dyfodol mewn digwyddiad a gynhelir gan Gyrfa Cymru yn FabLab Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

16/06/18Partneriaethau Busnes Gyrfa Cymru yn ffynnu yn ysgol arbennig Glyn Ebwy.   

Mae cymdeithas dai leol wedi darparu gweithdai cyfweld ar gyfer Ysgol Arbennig Pen y Cwm trwy ddefnyddio platfform Cyfnewidfa Addysg Busnes (CAB) newydd Gyrfa Cymru.

16/04/18


Cysylltu Busnes ag Addysg

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English