Adnoddau Dysgu ac Addysgu

Edrychwch ar rai o'n fideos a'n gweminarau i gefnogi eich disgyblion i:

  • Fod yn barod am y byd gwaith drwy ddeall beth mae cyflogwyr eisiau
  • Fod yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd yn y farchnad lafur yng Nghymru a thu hwnt a'r swyddi sy'n debygol o fod mewn galw yn y dyfodol

Mae'r adnoddau hyn yn addas i'w defnyddio mewn gwersi, noson rieni a noson agored ac wedi'u hanelu at flwyddyn 9+, rhieni a gwarcheidwaid.

Cofiwch ymweld â'n sianel YouTube Gyrfa Cymru i weld mwy o'n fideos. 

Gwybod mwy am y sgiliau y mae cyflogwyr eisiau, gwerth sgiliau Cymraeg yn y gweithle, eu prif awgrymiadau paratoi at gyfweliad a chreu CV a'r cyngor y byddent yn rhoi i'w hunian eto yn 16 oed.

Cymraeg yn y Gweithle

Gwybod mwy am bwysigrwydd
sgiliau iaith Gymraeg i gyflogwyr

Sgiliau

Gwybod mwy am yr hyn mae
cyflogwyr yn chwilio amdano
mewn ymgwiswyr a chael
syniadau ar sut i gael y sgiliau
hyn.

 


Cyfweliadau

Awgrymiadau gan gyflogwyr ar
sut i baratoi am gyfweliad

CV

Gwybod mwy am beth y mae
cyflogwyr yn chwilio amdano
mewn CV


Cyngor yn 16 oed

Gwybod pa gyngor byddai
cyflogwyr yn eu rhoi i'w hunain
yn 16 oed


More videos can be found on our Careers Wales YouTube channel

Gwybod mwy am y farchnad lafur yng Nghymru, effaith technoleg ar y byd gwaith a beth mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn ymgeiswyr.

Cymru- Byd gwaith heddiw
ac yfory

Technoleg - Yr effaith ar eich
byd gwaith


Sgiliau  Beth mae cyflogwyr
ei eisiauMae mwy o fideos i'w canfod ar ein sianel YouTube.


Gwybod mwy am sut all cyflogwyr gefnogi'r cwricwlwm - 
Mynediad i'r Gyfnewidfa Addysg Busnes

Gweithio gyda chyflogwyr yn eich ardal

Gweld ein Deunyddiau Hyrwyddo - cynnws fideos, taflenni, sioeau sleidiau a llawer mwy

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English