Safle Gweithwyr Gyrfaoedd Proffesiynol

Mae'r safle hwn ar gyfer athrawon a thiwtoriaid a'r rhai sy'n gweithio o fewn y sector addysg.

Yma cewch hyd i wybodaeth ddefnyddiol i gefnogi eich darpariaeth gyrfaoedd a'r byd gwaith.

Lansiwyd Safle Gweithwyr Gyrfaoedd Proffesiynol ym Mawrth 2017. Rydym yn awyddus i gael barn gweithwyr addysg proffesiynol am y safle newydd a byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn cwblhau ein holiadur.

Bydd yr holiadur yn cau am 3yh, Dydd Gwener 1af o Ragfyr.

Diolch yn fawr am eich amser.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English