Safle Gweithwyr Gyrfaoedd Proffesiynol

Mae'r safle hwn ar gyfer athrawon a thiwtoriaid a'r rhai sy'n gweithio o fewn y sector addysg.

Yma cewch hyd i wybodaeth ddefnyddiol i gefnogi eich darpariaeth gyrfaoedd a'r byd gwaith.

Mae eich adborth yn bwysig i ni

survey

Rydym yn gwerthuso ein Golwg ar a'n Gyrfaoedd Mewn sydd i'w canfod ar ein tudalen Tueddiadau Swyddi (agor mewn ffenestr newydd).

Mae diddordeb gennym mewn cael gwybod eich barn amdanynt a byddwn yn ddiolchgar pe gallech gwblhau'r AROLWG (agor mewn ffenestr newydd).

Dyddiad cau'r arolwg 21/7/17. Diolch am eich amser!

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English