Beth yw’r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd?

Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd

Cafodd y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd ei chreu i helpu oedolion di-waith i chwilio am swydd ac aros mewn gwaith.

Os ydych chi’n ddi-waith mae cymorth a hyfforddiant ar gael. Mae hyn yn cynnwys cael profiadau gwaith o safon dda mewn cwmnïau lleol, help a chyngor gan arbenigwr i’ch paratoi i fyd gwaith, a hyfforddiant i ddatblygu’ch sgiliau hanfodol.

Mae’r rhaglen ar gael hefyd i droseddwyr yn y gymuned.

Beth yw’r manteision?

Mae pawb yn wahanol. Dyna pam y bydd y rhaglen yn cael ei haddasu i fodloni’ch anghenion a’ch uchelgais chi. Drwy gymryd rhan, gallech chi:

 • Greu CV a fydd yn denu sylw
 • Dysgu sgiliau newydd ymarferol
 • Ennill cymhwyster
 • Cael profiad gwaith o safon dda
 • Magu hyder
 • Gwella’ch cyfleoedd i ennill mwy o arian
 • Dod o hyd i fwy o swyddi
 • Gwella’ch perfformiad mewn cyfweliad
 • Cael swydd amser llawn

Pwy sy’n cael cymryd rhan?

I fod yn gymwys i gymryd rhan, mae’n rhaid i hyfforddwr gwaith yn eich Canolfan Byd Gwaith gadarnhau eich bod yn bodloni gofynion penodol, gan gynnwys:

 • Rydych chi’n 18 oed neu’n hŷn
 • Rydych chi’n byw yng Nghymru
 • Rydych chi’n ddi-waith ac wedi cofrestru â Chanolfan Byd Gwaith
 • Nid ydych chi wedi ennill cymhwyster lefel 2 llawn neu gymhwyster cyfwerth*
 • Nid ydych wedi cael llawer o brofiad gwaith, os o gwbl, yn ystod y 3 mis diwethaf*

* Hyd yn oed os nad ydych chi’n bodloni rhai gofynion, bydd modd ichi gymryd rhan yn y rhaglen os byddwch yn elwa arni ym marn eich hyfforddwr gwaith.

Sut i gael mwy o wybodaeth?

Am fwy o wybodaeth a chyngor siaradwch â’ch Hyfforddwr Gwaith o’r Ganolfan Waith neu cysylltwch â ni yng Ngyrfa Cymru.

Un o fentrau Llywodraeth Cymru yw’r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd.

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Canfod yr yrfa iawn i chi

Rhowch gynnig ar ein chwiliad gyrfa >


 • Dim tweets o hyd

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English