Beth yw’r Rhaglen Fynediad?

Rhaglen Mynediad Cymoedd De Cymru

Ydych chi’n byw yng Nghymoedd y De? Ydych chi’n oedolyn di-waith sydd angen dim ond ychydig o help i ddod o hyd i swydd a’i chadw? Os felly, gall y Rhaglen Fynediad eich helpu.

Mae’r Rhaglen yn cynnig grantiau ar gyfer hyfforddiant galwedigaethol ichi wella’ch sgiliau a’ch rhagolygon gwaith.

Beth yw’r manteision?

Gallech chi dderbyn:

  • Grant hyfforddiant galwedigaethol o hyd at £1,500 i’ch helpu i ddiweddaru’ch sgiliau er mwyn dychwelyd i’r gwaith;
  • Hyd at £200 o gymorth ychwanegol i helpu i ddileu rhwystrau i hyfforddiant galwedigaethol, fel costau gofal plant neu drafnidiaeth.

Pwy sy’n cael cymryd rhan?

Mae help ar gael i asesu’ch anghenion a chadarnhau a ydych chi’n addas i gael cymorth trwy’r Rhaglen Mynediad.

I fod yn gymwys, rhaid i chi fod:

  • Yn byw yng Nghymoedd y De (o fewn awdurdodau cyngor Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Sir Gâr, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, Abertawe neu Dorfaen);
  • Yn 18 oed neu hŷn (a heb fod yn gymwys ar gyfer unrhyw raglenni eraill, gan gynnwys rhaglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop);
  • Yn ddi-waith ac wedi cofrestru gyda’r Ganolfan Byd Gwaith;
  • Heb lawer o brofiad gwaith cyfredol, perthnasol a throsglwyddadwy.

Sut i gael mwy o wybodaeth.

Am fwy o wybodaeth a chyngor cysylltwch â ni yng Ngyrfa Cymru.

Darllenwch y Nodiadau Esboniadol (PDF, 831KB, bydd y ddolen yn agor mewn ffenestr newydd).

Un o fentrau Llywodraeth Cymru yw’r Rhaglen Fynediad.

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Canfod yr yrfa iawn i chi

Rhowch gynnig ar ein chwiliad gyrfa >


  • Dim tweets o hyd

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English