O golli ei swydd i helpu i reoli diogelwch yn y Stadiwm Liberty

Mae Ruth Thomas, 43 oed, o Abertawe, angen cyngor ar yrfaoedd ar ôl iddi glywed bod ei swydd fel archwilydd methdaliad yn cael ei dileu.

“Roedd clywed bod fy swydd yn cael ei dileu yn sioc,” meddai Ruth. “Roedd yn rhaid i mi feddwl yn ofalus am beth i’w wneud nesaf.

“Ochr yn ochr â’m swydd lawn amser roeddwn i wedi gweithio’n rhan-amser ym maes diogelwch ers 24 o flynyddoedd. Roeddwn i wedi gweithio yn Stadiwm Liberty o’r blaen, ac ar Gae’r Vetch cyn hynny.

“Ar ôl dechrau fel stiward, fe ddes i’n aelod o’r uwch dîm maes o law, gan chwilio pobl ar eu ffordd i mewn i’r stadiwm. Rwy’n rheoli tîm o hyd at 44 o staff yn Stadiwm Liberty.  

“Yn ystod y broses o ddileu fy hen swydd, penderfynais droi fy ngwaith rhan-amser yn yrfa lawn amser yn y sector diogelwch preifat."

Drwy Gyrfa Cymru, clywodd Ruth am gyllid ReAct sy’n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop ac sy’n talu costau cyrsiau hyfforddiant ar gyfer gweithwyr sydd wedi colli eu swyddi. Meddai Ruth: “Roedd hwn yn gyfle da i mi ychwanegu at fy mhrofiad gwaith a gwella fy sgiliau."

Dilynodd Ruth dri chwrs arbenigol ar gyfer pobl sy’n gweithio ym maes diogelwch, gan ganolbwyntio ar faterion fel dewis llwybrau, gweithdrefnau chwilio pobl, rheoli digwyddiadau, diogelwch mewn lleoliadau a chymorth cyntaf. 

Erbyn hyn mae gan Ruth sawl rôl yn y sector diogelwch preifat, gan gynnwys helpu i reoli diogelwch yn Stadiwm Liberty a gweithio fel gwarchodwraig i dîm rygbi Iwerddon yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2015.

Mae Ruth hefyd yn gweithio fel ymchwiliwr preifat – gan ymchwilio i bobl sy’n cael eu hamau o dwyllo ar eu partneriaid!

Meddai Ruth: “Roedd colli fy swydd yn anodd iawn, ond ar ôl i mi benderfynu gweithio’n llawn amser ym maes diogelwch preifat, gwellodd popeth.

“Roedd y cyngor ar yrfaoedd a ges i, yn enwedig y cyngor ar gyrsiau hyfforddi a chyllid, yn werthfawr iawn. Byddwn i’n argymell y Porth Sgiliau i Oedolion i unrhyw un sydd angen cymorth gyrfaoedd."

Mae Ruth yn un o filoedd o bobl sydd wedi derbyn help gan y cynlluniau sydd ar gael drwy’r Porth Sgiliau i Oedolion ers ei lansio ym mis Ionawr 2015.


Newydd gael eich diswyddo?

Gall colli eich swydd neu wynebu'r posibilrwydd o fod yn ddi-waith droi eich bywyd wyneb i waered. Rydym yma i’ch helpu i ddychwelyd i’r gwaith.

 Gwelwch sut gallwn eich helpu i ymdopi â diswyddiad


Ddim yn siŵr pa gwrs i’w wneud?

Mae miloedd o gyrsiau ar gael yng Nghymru, lle ydw i'n cychwyn? Rydych yn cychwyn yma gyda'n cyfeiriadur cyrsiau. Dyma'r rhestr helaethaf o gyrsiau yng Nghymru.

 Chwiliwch am gwrs i siwtio chi


Eisiau siarad â rhywun am eich opsiynau?

Mae siarad â rhywun yn ffordd wych o gael gwybod mwy am yr opsiynau sydd ar gael ichi, yn enwedig os yw'r unigolyn hwnnw yn deall beth sy'n rhoi boddhad ichi ac yn gwybod sut i ddod o hyd i'ch talentau a'ch cryfderau cudd. 

 Cysylltwch i drafod eich opsiynau

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

webchat icon Sgwrs Ar-lein

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Canfod yr yrfa iawn i chi

Rhowch gynnig ar ein chwiliad gyrfa >


  • Dim tweets o hyd

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English