Naw gwahaniaeth rhwng addysg oedolion ac Ysgol

It's not like schoolI lawer ohonom, mae’r syniad o ddysgu yn procio atgofion o’n blynyddoedd ffurfiannol - athrawon llym, ystafelloedd diflas, gwaith cartref di-ben-draw a byrddau duon. Does ryfedd felly bod y syniad o ddychwelyd i addysg yn hwyrach mewn bywyd yn aml yn gallu codi braw.

Yn ffodus, mae realiti addysg oedolion heddiw ymhell iawn o’r hyn ydoedd yn ein hen ddyddiau ysgol ni.

 

1. Mae athrawon yn codi llawer llai o ofn ar rywun pan ydych chi’n oedolyn

Does dim rhaid eu galw’n Syr neu Miss…ac rydych chi’n llawer llai tebygol o’u galw’n Mam neu Dad o flaen pawb.

 

2. Nid ydych chi’n gorfod dilyn gwersi dwbl diddiwedd o Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth

Mae llwythi o gyrsiau gwych ar gael; o ieithoedd modern i goginio, gofalu am anifeiliaid anwes i gyfrifiadura. Gallwch chi ddewis y cwrs sy’n addas i chi heb orfod dilyn cwricwlwm penodol.

 

3. Does dim rhaid i chi eistedd ar lawr caled wedi croesi’ch coesau yn ystod y Gwasanaeth boreol

Gallwch dderbyn eich addysg yn eich cartref cyffyrddus ar-lein neu trwy ddysgu o bell, neu gydag eraill yn y coleg neu’r ganolfan gymunedol leol.

 

4. Mae sŵn sialc yn sgathru ar draws bwrdd du yn perthyn i’r gorffennol

Diolch i dechnoleg fodern, byrddau gwyn rhyngweithiol, cyfrifiaduron a thabled yw’r norm erbyn hyn ac rydych chi’n fwy tebygol o gysylltu â’ch tiwtor trwy e-bost neu Skype na thrwy orfod aros ymlaen ar ôl y dosbarth.

 

5. Chi sy’n rheoli’r sefyllfa

Gallwch ddysgu ar gyflymder sy’n addas i chi, ac sy’n addas i’ch ffordd o fyw.

 

6. Does dim rhaid i chi boeni am wisgo’r dillad ffasiynol diweddaraf ar ddiwrnod dim gwisg ysgol i greu argraff ar eich ffrindiau

Gallwch wisgo beth bynnag a fynnwch, a phryd bynnag y mynnwch. Os ydych chi am eistedd yn eich tracwisg drwy’r dydd wrth i chi ddysgu, chi sydd i benderfynu.

 

7. Does neb yn poeni a oes gennych chi’r Tamagotchi diweddaraf, cas pensel sy’n clicio neu feiro aml-liw

 

8. Does dim rhaid i chi boeni am berthyn i’r grŵp ‘cŵl’

Mae’r rhan fwyaf o ddysgwyr sy’n oedolion yn gweld bod pobl yn eu dosbarthiadau yn groesawgar a bod digon o gefnogaeth ac arweiniad ar gael.

 

9. Does yna ddim pwysau i fod y gorau yn y dosbarth

Mae pawb yn cael eu hannog i ddysgu ar y cyflymder sy’n addas iddyn nhw a does dim rhaid i chi wynebu’r Noson Rieni erchyll bob tymor!

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

webchat icon Sgwrs Ar-lein

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Canfod yr yrfa iawn i chi

Rhowch gynnig ar ein chwiliad gyrfa >


  • Dim tweets o hyd

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English