Gweminarau

Meddyg Teulu Gwebinar

Mae’r weminar hon yn addas ar gyfer disgyblion sy’n ystyried gyrfa mewn meddygaeth ac mae’n edrych ar waith Meddyg Teulu.

Cyflwynir y weminar gan Feddyg Teulu sy’n gweithio a bydd yn tywys y disgyblion drwy ei waith o ddydd i ddydd ac yn esbonio pam mae’n cael cymaint o foddhad yn sgil ymarfer meddygaeth yn y dull hwn.

Bydd y sesiwn yn cynnwys: paratoi ar gyfer ysgol feddygaeth; profiad gwaith; ysgrifennu datganiad personol UCAS; ymdopi â chyfweliad mewn ysgol feddygaeth; y cymwysterau sydd eu hangen arnoch; a diwrnod ym mywyd Meddyg Teulu.

Gyrfa mewn Meddyg Teulu gwebinar

 


Gweminar Airbus

Mae'r webinar yn rhoi trosolwg o Airbus yn y DU yn ogystal â gwybodaeth am eu proses recriwtio prentisiaid.  Mae'n llawn gwybodaeth o beth i'w ddisgwyl o gychwyn y broses drwodd i'r recriwtio. Mae'n cynnwys disgrifiadau o gyfleoedd prentisiaethau Crefft at lefel Graddedigion.  Gallwch ddarganfod pa raddau ydych ei angen, terfynau amser, ac awgrymiadau a syniadau i'ch helpu penderfynu beth i'w gynnwys yn eich cais. 


Gwrandewch ar gyngor  gan brentisiaid presennol. 

Gwyliwch y webinar i gael manylion y prentisiaethau yn Airbus.

 


Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English