Cwis Paru Swyddi

Rydym yn diweddaru ein ‘Cwis Paru Swyddi – Oedolion’. Mae’r fersiwn newydd yn cynnwys mwy o wybodaeth yn ymwneud â gyrfaoedd ac yn rhoi gwell cefnogaeth i chi er mwyn cynllunio ac ymchwilio i yrfaoedd.

Bydd y fersiwn hon ar gael ar ein gwefan cyn bo hir.

Byddwch yn dal i allu gwneud cwis gyrfaoedd, gan gyfateb eich sgiliau a’ch diddordebau gyda swyddi gwahanol. Mae’r nodweddion newydd yn cynnwys basdata UCAS o gyrsiau, gwybodaeth am y farchnad lafur yng Nghymru wedi’i chysylltu â’r wybodaeth am swyddi a swyddi gwag o’r wefan swyddi Indeed.  Gallwch ddefnyddio eich proffil personol ar y Cwis Paru Swyddi a chreu cynlluniau gweithredu, CV a datganiad personol.

Yn anffodus, ni ellir diweddaru’r fersiwn bresennol i’r fersiwn newydd.   

Bydd y fersiwn bresennol yn dal i fod ar gael ar y wefan tan fis Rhagfyr 2018. Ar ôl hynny, ni fydd yr holl wybodaeth yn y cyfrif ‘Cwis Paru Swyddi – Oedolion’ presennol ar gael. Bydd angen i chi wneud y cwis eto.

Nid yw hyn yn effeithio ar y ‘Cwis Paru Swyddi – Pobl Ifanc'.

Cael syniadau gyrfa sy’n paru â’ch sgiliau a diddordebau.

Prun ai ydych yn berson ifanc neu'n oedolyn, mae yno gwis sy'n iawn i chi.

Logio i mewn neu gofrestru i gymryd y cwis.

  • Parwch eich sgiliau a’ch diddordebau â dros 700 o deitlau swydd er mwyn creu syniadau gyrfa personol. 
  • Bydd y Cwis Paru Swyddi yn rhoi’r rhesymau pam y mae swyddi’n cael eu dewis ac yn rhoi’r cyfle ichi ddarllen gwybodaeth fanwl amdanynt.
  • Bydd adnabod y cymwysterau a’r sgiliau gwaith sydd eu hangen ar gyfer y swydd berffaith honno yn eich helpu i gynllunio i’r dyfodol.
  • Cofiwch, gallwch bob tro siarad â ni os ydych angen gwybodaeth ac/neu gyngor pellach.


 

 Eich Proffil

Er mwyn gweld eich proffil - logio i mewn neu gofrestru.


 

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English