Cwis Paru Swyddi

Cael syniadau gyrfa sy’n paru â’ch sgiliau a diddordebau.

Prun ai ydych yn berson ifanc neu'n oedolyn, mae yno gwis sy'n iawn i chi.

Logio i mewn neu gofrestru i gymryd y cwis.

Cymerwch olwg ar ein Cwis Paru Swyddi diweddaraf - Pobl Ifanc.

Ar ein Cwis Paru Swyddi newydd gallwch:

  • Gymryd cwis sy’n paru eich sgiliau a diddordebau i swyddi gwahanol
  • Edrych ar wybodaeth swyddi yn cynnwys y galw am swyddi yng Nghymru yn y dyfodol
  • Chwilio ar gronfa ddata UCAS i ddod o hyd i gyrsiau prifysgol
  • Creu cynlluniau gweithredu, CV’s a Datganiadau Personol

Gwybodaeth bwysig os ydych wedi defnyddio Cwis Paru Swyddi Pobl Ifanc yn y gorffennol:

  • Ni all unrhyw wybodaeth yr ydych eisoes wedi ei arbed ar y fersiwn presennol gael ei ddiweddaru i’r fersiwn newydd
  • Byddwn yn cadw’r fersiwn presennol yn fyw ar y safle tan 31 Gorffennaf 2017
  • Ar ôl 31 Gorffennaf ni fydd gwybodaeth yn eich cyfrif ‘Cwis Paru Swyddi - Pobl Ifanc’ ar gael a bydd angen i chi gwblhau’r cwis eto i adeiladu eich proffil
  • Mae’r Cwis Paru Swyddi – Oedolion yn aros yr un fath


 

 Eich Proffil

Er mwyn gweld eich proffil - logio i mewn neu gofrestru.


 

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English