Oes angen help arnoch chi i wneud penderfyniadau gyrfa?

Ydych chi eisiau’r sgiliau angenrheidiol i ddod o hyd i swydd ac aros yn y swydd?

Ydych chi eisiau gwybod sut i ymchwilio, ymgeisio neu fynd i gyfweliad ar gyfer swydd?

Os ydych yn berson ifanc gall yr Academi Sgiliau i Lwyddo helpu i ateb y cwestiynau hyn a mwy!


Offeryn hyfforddiant cyflogadwyedd rhyngweithiol ar-lein yw’r Academi Sgiliau i Lwyddo sy’n eich helpu i fagu’r hyder a’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i wneud y dewis cywir o ran gyrfa, ac i ddod o hyd i swydd a chadw’r swydd honno. Mae’n darparu dulliau arloesol sy’n eich helpu i ddysgu sut i gwblhau ffurflenni cais, llunio a theilwra CV, gwneud argraff gadarnhaol mewn cyfweliad, ymaddasu i’r dyddiau cyntaf mewn swydd newydd a llawer mwy!

 

Mae tri chwrs hyfforddi ar gael: 

Cael Swydd: 20 modiwl sy’n eich helpu i ddatblygu’r sgiliau cyflogadwyedd sydd eu hangen arnoch i ddod o hyd i swydd a chadw swydd.

Chi a’ch Gyrfa: 6 modiwl sy’n eich helpu i ddatblygu’ch sgiliau i wneud y dewisiadau gyrfa cywir.

Llwyddiant yn y Gwaith: 10 modiwl sy’n eich helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i baratoi ar gyfer gwaith, i lwyddo mewn amgylchedd gwaith a datblygu gyrfa.

 

Bydd angen cod arnoch i ddefnyddio’r Academi Sgiliau i Lwyddo. Er mwyn cael eich cod eich hun, ewch draw i’ch Canolfan Gyrfa leol neu ffoniwch ni ar 0800 028 4844 a dweud eich bod eisiau cofrestru i ddefnyddio’r Academi Sgiliau i Lwyddo. Pan fyddwch yn barod, cliciwch ar y llun Academi Sgiliau i Lwyddo a logio i mewn.  

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English