Gwneud cais am swydd

Gwneud y gorau o chwilio am swyddi, gwneud cais am swydd a chyfweliad. Rydym wedi llunio awgrymiadau er mwyn eich helpu i ddechrau arni. 

Awgrymiadau Gwych

 • Ehangu eich chwiliad

  Edrychwch ar swyddi a gaiff eu hysbysebu mewn gwahanol ffyrdd: 

  • Gwefannau chwilio am swyddi - edrychwch ar safleoedd chwilio am swyddi defnyddiol
  • Gweld tudalen Cyfleoedd Gyrfa Cymru
  •  Cyfryngau cymdeithasol - Dilynwch swyddi Gyrfa Cymru ar Twitter @SwyddiGC 
  •  Linked In
  •  Papurau newydd
  •  Ffenestr siop

   

 • Ysgrifennu cais llwyddiannus

  Ffurflen gais yw'r ffordd y bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr yn penderfynu pwy i'w gwahodd am gyfweliad. Mae'n bwysig bod eich cais yn sefyll allan. 

  • Sicrhewch ei fod yn cynnwysgwybodaeth amdanoch chi sy'n berthnasol i'r swydd rydych yn gwneud cais amdani
  • Edrychwch ar y sillafu a'r gramadeg cyn ei anfon
  • Sicrhewch bod popeth rydych wedi ei nodi yn gywir. Edrychwch eto ar enwau a dyddiadau 
  • Dylech wybod beth yw eich cryfderau a'ch profiadau a'u cynnwys yn y cais  

  Awgrym gwych! Efallai y byddai'n werth llungopïo eich cais cyn ei anfon, er mwyn i chi allu ei ddarllen os cewch gyfweliad er mwyn eich atgoffa o'r hyn a nodwyd.

  Sut i ateb cwestiynau mewn ceisiadau a chyfweliadau

  Atebion engreifftiol i gwestiynau cymhwysedd mewn ffurflenni cais a chyfweliadau

  Gwneud i'ch ceisiadau sefyll allan

  placeholder

  placeholder

  placeholder

 • Ysgrifennu CV da

  Dylech werthu eich hun yn dda yn eich CV. Bydd cyflogwr yn fwy tebygol o ofyn i chi ddod am gyfweliad os bydd gennych CV da sy'n dangos eich sgiliau a'ch crufderau yn eglur. 

  Edrychwch ar ein canllaw i ysgrifennu CV  

  O CV i Gyfweliad


   

   

   

   

  Beth dyliwn ei gynnwys mewn CV?

 • Cynllunio ymlaen llaw cyn eich cyfweliad

  Os ydych wedi cael eich gwahodd i gyfwelid dylech ymchwilio i'r swydd a'r cwmni ymlaen llaw. 

  Gall cynllunio eich helpu i deimlo'n hyderus ac yn fwy hamddenol mewn cyfwelid. Ond mae'n siŵr y byddewch yn teimlo ychydig yn nerfus ac mae hynny'n beth da gan ei fod yn dangos eich bod eisiau'r swydd!

  Dylech ystyried:

  • Darllen y swydd-ddisgrifiad i'ch atgoffa o fanylion y swydd
  • Ail- ddarllen eich cais neu CV 
  • Chwilio am y cwmni ar-lein er mwyn cael rhagor o wybdoaeth am yr hyn mae'n ei wneud - ceir adran 'amdanom ni' fe arfer sy'n rhoi cefndir y cwmni
  • Darganfod lle mae'r cyfwelid a gwneud yn siŵr y gallwch gyrraedd yno mewn da bryd 

  Edrych ar brif awgrymiadau gan gyflogwyr i baratoi at gyfweliad......

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni:

 Ffoniwch 0800 028 4844

 e-bost

 Facebook

Twitter

Awgrymiadau Ysgrifennu CV

Beth mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn CV?

Am ragor o wybodaeth gweler ein tudalennau: 

 Ceisiadau am Swyddi

 Cyflwyno'ch hunan yn dda

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English