Erthygl o’r Archifau


Mae’r dudalen hon wedi ymddangos ar hafan Gyrfa Cymru o’r blaen.

Wythnos Gwirfoddolwyr

Volunteers Week

Mehefin 1af - 7fed

Dewch o hyd i ddigwyddiadau yn eich ardal leol yn ystod y dathliad.

Beth yw Wythnos Gwirfoddolwyr?

  • Gŵyl wirfoddoli ar draws y DU gyfan yw hon
  • Cyfle i ddweud 'diolch' wrth y rhai sy’n gwirfoddoli bob blwyddyn
  • Cyfle gwych i eraill ddod i wybod mwy am fanteision gwirfoddoli a rhoi cynnig arni eu hunain

Mae dros 900,000 o bobl yn gwirfoddoli yng Nghymru (CGGC, 2016). Mae hynny’n llawer o bobl sy’n gwneud gwahaniaeth mawr!

Pan na wnewch chi roi cynnig ar wirfoddoli?

Drwy wirfoddoli gallech wneud y canlynol:

  • Rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned drwy helpu eraill
  • Meithrin sgiliau a phrofiad i helpu i ddod o hyd i waith neu hyfforddiant
  • Adeiladu eich hyder
  • Gwneud ffrindiau newydd
  • Gwneud gwahaniaeth ym mywydau pobl, yn eich cymuned a hyd yn oed ledled y byd

Mynnwch fwy o wybodaeth am fuddiannau gwirfoddoli.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English