Volunteers Week image;

6 ffordd y gall Gwirfoddoli helpu eich gyrfa

Mae 28% o bobl Cymru yn gwirfoddoli
(WCVA,2017)

Dechrau arni yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr 1-7 Mehefin

A oes unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol i chi?

  • Ydych chi’n chwilio am swydd ond heb brofiad?
  • Ydych chi angen datblygu eich sgiliau er mwyn gwella eich CV
    neu’ch Datganiad Personol?
  • Ddim yn siŵr pa yrfa sy’n addas i chi?
  • Ydych chi’n ystyried cymryd seibiant neu flwyddyn i ffwrdd?


Os felly, darllenwch ymlaen..

6 ffordd y gall gwirfoddoli eich helpu i gyrraedd eich nod gyrfa nesaf:

1. Cael profiad.
Gall gwirfoddoli roi blas i chi o’r gweithle.  Mae profiad yn dangos i gyflogwyr, a hyd yn oed tiwtoriaid mynediad ar gyfer cyrsiau a phrifysgolion, bod gennych gymhelliant a’ch bod wedi datblygu rhai o’r sgiliau y maent yn chwilio amdanynt.

2. Magu hyder a datblygu sgiliau.
Efallai eich bod yn helpu clwb rygbi ieuenctid, yn trefnu digwyddiad neu’n ymweld â pherson hŷn.  Gall y profiad fagu eich hyder a rhoi sgiliau gwerthfawr i chi, fel siarad â phobl, gweithio mewn tîm neu drefnu eich amser yn dda.

3. Cwrdd â phobl.
Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o wneud ffrindiau newydd a chreu rhwydwaith o gysylltiadau.

4. Rhoi cynnig ar syniadau gyrfa.
Mae gwirfoddoli hefyd yn ffordd wych o helpu i benderfynu a yw swydd yn addas i chi.

5. Gwneud gwahaniaeth
Gallwch wneud gwahaniaeth i fywydau pobl, yn eich cymuned neu hyd yn oed ledled y byd.  Mae helpu rhywun yn deimlad da braf.

6. Gall arwain at rywbeth arall!


Volunteers Week Logo

Cychwyn arni yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr 1-7 Mehefin 2018

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn gyfle i ddiolch i bob gwirfoddolwr.

A dyma eich cyfle i gymryd rhan.

Gallwch ddod o hyd i ddigwyddiad neu gyfle yn eich ardal chi:

Volunteers Week Logo
Gwirfoddoli Cymru
GwirVol Logo

GwirVol

Wales Council for Voluntary Action Logo
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Prospects Logo
Prospects Volunteering


Sgiliau y mae cyflogwyr eu hangen

Pa sgiliau mae cyflogwyr eu hangen a sut i'w hennill

Where Volunteering Begins

5 gwirfoddolwr yn siarad am fuddion gwirfoddoli. Diolch i NCVO. (Yn Saesneg yn unig)

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English