Wythnos Wyddoniaeth Prydain 8fed i'r 17fed o Fawrth 2019 

Cymerwch Ran!

10 niwrnod o ddigwyddiadau a Gweithgareddau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). 

Mae Wythnos Gwyddoniaeth Prydain yn rhaglen deng niwrnod o ddigwyddiadau a gweithgareddau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg ledled y DU ar gyfer pobl o bob oedran. 

Bydd Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn cefnogi unrhyw fath o drefnydd digwyddiadau o ysgolion i grwpiau cymunedol, rhieni i fudiadau mawr. Gallant helpu trefnwyr i gynllunio digwyddiadau wrth ddarparu ystod o adnoddau gweithgareddau a chymorth yn rhad ac am ddim. 

 

Pa yrfaoedd allaf i eu cael gyda Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu Fathemateg (STEM)?

Bydd 1 o bob 5 swydd newydd yn y DU yn swyddi STEM erbyn 2022. 

Ceir llawer o gyfleoedd swyddi cyffrous ar gyfer pobl sydd â sgiliau STEM. 

Gallech fod yn:

  • dylunio tyrbin gwynt
  • adeiladu’r Airbus nesaf
  • datblygu cyffuriau newydd neu decstil perfformiad uchel; neu efallai,
  • ffilmio’r Doctor Who nesaf? 

Mae gan bobl sydd â sgiliau STEM ragolygon gyrfa gwell a gallwch ennill mwy o arian! Dewch i wybod pa yrfaoedd gallwch chi eu cael gyda gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

 

TechnolegCymerwch gipolwg ar sut mae technoleg yn newid y ffordd yr ydych yn gweithio.Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English