Wythnos Gyrfaoedd Genedlaethol: 5-10 Mawrth 2018

Gwnewch bob wythnos yn wythnos gyrfaoedd.

Cyrhaeddwch eich nodau gyrfa.

Mae Wythnos Gyrfaoedd Genedlaethol yn hyrwyddo pwysigrwydd cael y wybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd sydd eu hangen arnoch er mwyn gwneud y dewisiadau gyrfa cywir.

 

Darganfyddwch pa yrfaoedd sy’n cyfateb i’ch sgiliau a’ch diddordebau:

  • Er mwyn cael syniadau sy’n cyfateb i’ch sgiliau a’ch diddordebau, logiwch i mewn neu cofrestrwch ar ein Cwis Paru Swyddi

Chwiliwch drwy’r opsiynau gyrfa sydd ar gael:

Dewiswch bynciau a chyrsiau sy’n addas i chi:

Paratowch yn dda ar gyfer cyflogaeth:

 

Cewch gysylltu â ni mewn sawl ffordd:

 ffôn 0800 028 4844

 ffôn symudol 029 2090 6800

  ffôn testun 0800 0029 489

 sgwrs ar-lein

   ebost

Gallwch hefyd gysylltu ar 
 Facebook a   Twitter.

 

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English