Wythnos Gofalwyr 2017

11-17 Mehefin

Mae 6.5 miliwn
o bobl ar draws y DU yn darparu gofal di-dâl i ffrindiau a pherthnasau.
(Wythnos Gofalwyr, 2017)

1 o bob 5
ohonom yn ofalwyr
di-dâl yn ystod
ein hoes

(Wythnos Gofalwyr, 2017)


Carers Week this year looks at all the ways carers can be supported to stay healthy and connected. The aim is to build communities which support carers to look after their loved ones well, while recognising that they are individuals with health and wellbeing needs of their own.

Mae llawer o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos. Dewch o hyd i ddigwyddiad yn eich ardal chi!

Mae Wythnos Gofalwyr yn ymwneud â chefnogi gofalwyr di-dâl, ond mae llawer o swyddi â thâl yn y maes gofal a allai roi’r cyfle i chi gefnogi eraill.

 

Allech chi weithio yn y maes Gofal?

Yn ystod y 12 mis diwethaf cafodd bron i 3,400 o swyddi eu hysbysebu ar-lein ar gyfer gweithwyr Gofal a gofalwyr cartref
(Labour Insights, 2017)

Mae bron i 1 o bob 12o gyfanswm y gweithlu yng Nghymru yn gweithio mewn gyrfaoedd sy’n ymwneud â Gofal
(NOMIS BRES, 2017)

Erbyn 2024 bydd angen bron i 22,000 yn fwy o weithwyr Gofal a gofalwyr cartref yng Nghymru
(Working Futures 2014-2024)


Gallai gweithio yn y maes gofal roi’r cyfle i chi gefnogi pobl yn eich cymuned.

Mynnwch fwy o wybodaeth am waith gofal.

11-17 Mehefin


11-17 Mehefin

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English