Erthygl o’r Archifau


Mae’r dudalen hon wedi ymddangos ar hafan Gyrfa Cymru o’r blaen.

Wythnos Gofalwyr 2017

12-18 Mehefin

Mae 6.5 miliwn
o bobl ar draws y DU yn darparu gofal di-dâl i ffrindiau a pherthnasau.
(Wythnos Gofalwyr, 2016)

Bydd 3 o bob 5
ohonom yn ofalwyr
di-dâl yn ystod
ein hoes

(Wythnos Gofalwyr, 2016)


Mae thema Wythnos Gofalwyr yn ymwneud ag ‘adeiladu cymunedau sy’n ystyriol o ofalwyr’ i annog pawb i wneud yr hyn a allant i gefnogi pobl sy’n gofalu am eu teuluoedd.

Mae llawer o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos. Dewch o hyd i ddigwyddiad yn eich ardal chi!

Mae Wythnos Gofalwyr yn ymwneud â chefnogi gofalwyr di-dâl, ond mae llawer o swyddi â thâl yn y maes gofal a allai roi’r cyfle i chi gefnogi eraill.

 

Allech chi weithio yn y maes Gofal?

Yn ystod y 12 mis diwethaf cafodd bron i 3,400 o swyddi eu hysbysebu ar-lein ar gyfer gweithwyr Gofal a gofalwyr cartref
(Labour Insights, 2017)

Mae bron i 1 o bob 12o gyfanswm y gweithlu yng Nghymru yn gweithio mewn gyrfaoedd sy’n ymwneud â Gofal
(NOMIS BRES, 2015)

Erbyn 2024 bydd angen bron i 22,000 yn fwy o weithwyr Gofal a gofalwyr cartref yng Nghymru
(Working Futures 2014-2024)


Gallai gweithio yn y maes gofal roi’r cyfle i chi gefnogi pobl yn eich cymuned.

Mynnwch fwy o wybodaeth am waith gofal.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English