Wythnos Prentisiaethau Cymru : 4-8 Mawrth 2019

Mae prentisiaethau'n digwydd drwy gydol y flwyddyn. Mae'r Wythnos Prentisiaethau yn dathlu gwerth prentisiaethau a'r amrywiaeth o gyfleoedd sydd ar gael.

Cadwch eich llygaid ar agor am ddigwyddiadau yn eich ardal chi.

#WPCymru

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Brentis?

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ddysgu wrth weithio.

Gallwch ennill cyflog, cael gwyliau â thâl, cael cymwysterau, a dysgu sgiliau gwerthfawr ar gyfer swydd benodol.

Mae amrywiaeth enfawr o lwybrau hyfforddi ar gael gan gynnwys Peirianneg, Busnes, Adeiladu, Arlwyo a llawer mwy.

I gael mwy o wybodaeth ewch i: Beth yw Prentisiaeth?

Cofrestrwch ar gyfer prentisiaeth yng Nghymru ar y Gwasanaeth Paru Prentisiaethau.

Ar ôl i chi gofrestru, gallwch:

  • ddewis y math o brentisiaethau sydd o ddiddordeb i chi
  • chwilio am brentisiaethau a gwneud cais amdanynt
  • rhestru eich diddordebau a derbyn rhybuddion e-bost pan fydd cyfle yn cyfateb i'ch dewisiadau

Gall Gyrfa Cymru eich helpu i feddwl am y llwybrau sy'n addas i chi, a'ch helpu i wneud cais am swyddi a pharatoi ar gyfer cyfweliadau.

Ydych chi'n gyflogwr sy'n ystyried recriwtio Prentis?

Mae prentisiaethau yn ffordd wych i’ch busnes ddatblygu cyflogeion sydd â’r sgiliau a’r profiad sydd eu hangen arnoch.

Gallwch gael mwy o wybodaeth yn Busnes Cymru am:

  • Brentisiaethau
  • Sut y gall cyflogi prentis helpu eich busnes
  • Sut i recriwtio prentis

Diddordeb?

Cofrestrwch eich diddordeb ar Borth Sgiliau Busnes Cymru.

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English