Global Entrepreneurship Week;

Mae’n Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang 12-18 Tachwedd 2018 

Ydych chi'n ystyried bod yn entrepreneur a sefydlu busnes eich hun?

Os ‘ydw’ yw’r ateb, gallwn eich helpu i gychwyn arni! 

Mae sefydlu eich busnes eich hun yn benderfyniad mawr.  Mae angen i chi feddwl yn ofalus am eich syniadau a chael cyngor proffesiynol.   I gael rhagor o wybodaeth edrychwch ar ddolen sefydlu eich busnes eich hun.

Angen Ysbrydoliaeth?

Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yw ymgyrch fwyaf y byd i hyrwyddo entrepreneuriaeth a’ch cyfle chi i ddarganfod digwyddiad a allai helpu i’ch ysbrydoli.    

Neu efallai fod hunangyflogaeth yn fwy at eich dant? 

Os ydych chi eisiau gweithio i chi eich hun ond yn ansicr ynglŷn â sefydlu eich busnes eich hun, beth am ystyried hunangyflogaeth? 

 

Richard Branson
Richard Branson –
Entrepreneur Byd-eang , Sylfaenydd a Llywydd Grŵp Virgin

 

Careers Wales TV

Peidiwch â cholli ein sioe BYW ar deledu Gyrfa Cymru 

Beth yw Entrepreneuriaeth? 27 Tachwedd 2018 

https://teledu.gyrfacymru.llyw.cymru/


Prince's Trust

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English