Wyt ti'n barod am Waith?

Wyt ti'n barod am waith?

Bydd ein sioe deithiol olaf am 2017 yn cael ei gynnal yn Tesco, Llandrindod ar Ddydd Mercher 1af o Dachwedd

Bydd Tîm Wyt Ti'n Barod am Waith Gyrfa Cymru wrth law i helpu i lenwi ffurflenni cais am swyddi go iawn a helpu i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i lwyddo yn y byd gwaith.

Os ydych yn ystyried dechrau gweithio, prentisiaeth neu hyfforddeiaeth - dewch draw i siarad ag aelod o'n tîm er mwyn cael help gyda'r camau cyntaf hynny.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â marketing@careerswales.com

 

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English