Wyt ti'n barod am Waith?

Wyt ti'n barod am waith?

Mae Gyrfa Cymru yn ymweld â lleoliadau ledled Cymru, gan roi'r offer angenrheidiol i bobl ifanc er mwyn bod yn barod ar gyfer y gweithle gyda'r Sioe Deithiol Wyt ti'n barod am waith?

Bydd ein cynghorwyr yn mynd o amgylch Merthyr, HwlfforddAberdâr, Pontypridd, Caerfyrddin, Rhondda a Pen-y-bont ar Ogwr, gan annog ceiswyr gwaith ifanc i feddwl am baratoi ar gyfer y gweithle.

Bydd Tîm Wyt Ti'n Barod am Waith Gyrfa Cymru wrth law i helpu i lenwi ffurflenni cais am swyddi go iawn a helpu i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i lwyddo yn y byd gwaith.

Os ydych yn ystyried dechrau gweithio, prentisiaeth neu hyfforddeiaeth - dewch draw i siarad ag aelod o'n tîm er mwyn cael help gyda'r camau cyntaf hynny.

 

Dewch i'n gweld:

  • Dydd Mawrth 15 Awst, 10yb - 3yp, yn y Farchnad Awyr Agored, Merthyr
  • Dydd Mercher 23 Awst, 11yb - 2yp, Gyrfa Cymru, Hwlffordd
  • Dydd Gwener 25 Awst, 10yb - 3yp, yn y Ganolfan Gyrfa Cymru, Aberdâr
  • Dydd Mercher 30 Awst, 10yb - 3yp yn y Farchnad Awyr Agored, Pontypridd
  • Dydd Mercher 30 Awst, 10yb - 3yp yn y Canolfan Siopa Santes Catrin, Caerfyrddin
  • Dydd Iau 31 Awst, 10yb - 3yp, yn y Stryd Fawr Treorci, Rhondda
  • Dydd Gwener 8  Medi, 10yb - 3.30yp, y tu allan i Home Start, Pen-y-bont ar Ogwr

Canllaw chwalu'r chwedlau am brentisiaethau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English