Wynebu Diswyddiad?

P’un a ydych yn wynebu cael eich diswyddo neu wedi cael eich diswyddo, gall Gyrfa Cymru eich helpu i fynd yn ôl ar y trywydd iawn gyda:

Cymorth ariannol

Syniadau gyrfa

  • Rhowch gynnig ar ein Cwis Paru Swyddi i gynhyrchu syniadau gyrfa sy’n cyd-fynd â’ch sgiliau a’ch diddordebau

Cyrsiau ar gyfer gwella sgiliau neu ailhyfforddi

Cymorth gyda CVs a Chyfweliadau

Cyngor ar hunangyflogaeth

Canllaw ar sut i ymdopi â diswyddo


 

Cysylltwch â ni nawr er mwyn gwneud yn siŵr eich bod chi’n cael yr holl help a chefnogaeth sydd ar gael.

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English