Wynebu Diswyddiad?

P’un a ydych chi’n wynebu cael eich diswyddo neu wedi cael eich
diswyddo, gall Gyrfa Cymru eich helpu chi i ailafael yn eich gyrfa.

Gwiriwch ein Porth Sgiliau i’ch helpu chi gynllunio’ch camau nesaf.

Archwiliwch eich opsiynau ar gyfer diweddaru eich sgiliau neu ailhyfforddi
gyda’r cyllid sydd ar gael trwy Gynllun Gweithredu Diswyddiadau (ReAct)
Llywodraeth Cymru.

Gall ReAct ddarparu cymorth i gyflogwyr sy’n recriwtio pobl sydd wedi cael eu diswyddo’n ddiweddar hefyd.

 

 

Am wybodaeth pellach darllenwch:

 

Cysylltwch â ni nawr i wneud yn siŵr eich bod yn cael yr holl help a chymorth sydd ar gael.

Help a chyngor

SA1 icon  Cadw'ch cymhelliad
SA2 icon  38 px  Cael syniadau

Academi Sgiliau i Lwyddo

Cewch ennill sgiliau i chwilio am swydd a sgiliau cyflogaeth trwy ddefnyddio’r Academi Sgiliau i Lwyddo.  Cysylltwch â ni ar 0800 028 4844 neu fynd i un o’n  Canolfannau Gyrfa i gofrestru.  

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

webchat icon Sgwrs Ar-lein

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English