Erthygl o’r Archifau


Mae’r dudalen hon wedi ymddangos ar hafan Gyrfa Cymru o’r blaen.

Dewch i gael eich ysbrydoli gan Eisteddfod yr Urdd

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Mai 30 - Mehefin 4

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái rhwng 29 Mai - 3 Mehefin 2017. Cod post lleoliad y Maes ym Mhencoed yw CF35 5LG.

Beth yw Eisteddfod yr Urdd?

Mae'n un o'r gwyliau teithiol mwyaf yn Ewrop i ieuenctid ac mae dros 90,000 o bobl yn ymweld â hi bob blwyddyn. Mae Eisteddfod yr Urdd yn dathlu;

 • Diwylliant Cymru,

 • Yr iaith Gymraeg, 

 • Doniau plant ac oedolion ifanc sy'n byw yng Nghymru

Mae rhywbeth at ddant pawb yn yr Eisteddfod, p'un ai ydch chi'n gallu siarad yr iaith ai peidio.  A wyddoch chi bod llawer o gyfleoedd i ddysgwyr Cymraeg gystadlu hefyd?

Os bydd yr Eisteddfod yn eich ysbrydoli ac yn eich gwneud yn awyddus i ddysgu Cymraeg neu i ddatblygu eich sgiliau Cymraeg, mae digonedd o gyfleoedd i chi. 

 • Pam ddylwn i ddysgu Cymraeg?

  Mae llawer o fantiesion i siarad Cymraeg:

  • Mae'n rhoi'r gorau o ddau fyd i chi! Gallwch brofi dau fyd gwahanol; rhaglenni teledu, cerddoriaeth, diwylliant, llyfrau a llawer mwy
  • Gall bod yn ddwyieithog gynnig cyfleoedd newydd i chi. Mae rhai swyddi yng Nghymru yn gofyn am y Gymraeg fel sgil hanfodol neu ddymunol.Wrth wneud cais am swydd, os oes gennych chi, ond nid yr ymgeiswyr eraill, sgiliau yn yr iaith Gymraeg yna rydych eisoes yn un cam ar y blaen
  • Mae'n iaith fyw a chyfoes. Mae gan yr IPhone opsiwn Cymraeg yn ogystal â Facebook sy'n dangos bod yr iaith ar gael yn fyd-eang ac yn cael ei chydnabod gan gwmnïau byd-eang
  • Mae ganddi statws swyddogol yng Nghymru sy'n golygu ei bod yn cael ei chydnabod gan y gyfraith felly mae'n bwysig a gall arwain at lawer o gyfleoedd swyddi 
  • Dewch i wybod mwy am brofiadau dysgwyr Cymraeg a theuluoedd dwyieithog Byw, Dysgu, Mwynhau Cymraeg
 • Sut alla i ddysgu Cymraeg?

  Mae llawer o ffyrdd o ddechrau dysgu Cymraeg neu wella eich sgiliau Cymraeg:

  image_tent

  • Chwiliwch am eich Menter Iaith leol sy'n annog defnyddio'r Gymraeg mewn cymunedau
  • Ymweld â gwefan yr Eisteddfod Genedlaethol i ddod o hyd i fwy am ganolfan dysgu'r Gymraeg ar Faes D
  • Edrychwch ar y dudalen Cariad at Iaith ar wefan S4C
  • Chwiliwch am gyrsiau ar wefan Cymraeg
  • Mae llawer o Brifysgolion yn cynnig cyrsiau Cymraeg i oedolion. Chwiliwch am wahanol gyrsiau sydd ar gael ar Cyrsiau yng Nghymru 
  • Cymerwch gipolwg ar y cyrsiau Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn
  • Ydych chi ar Twitter? Ymunwch â'r @AwrYDysgwyr #aydysgwyr bob nos Lun rhwng 9-10yh sy'n eich annog i ddysgu Cymraeg a datblygu eich sgiliau Cymraeg

   

 • Beth mae cyflogwyr yn ei ddweud am sgiliau dwyieithog

  Oeddech chi'n gwybod?  Mae dyletswydd gyfreithiol ar y sector cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau yn y Gymraeg a'r Saesneg, sy'n golygu bod sgiliau yn y Gymraeg yn bwysig iawn a gallai roi mantais i chi wrth ymgeisio am swyddi.

  “Mae dilyn cwrs yn ddwyieithog yn bendant yn  beth cadarnhaol – mae’n dangos bod gan berson   ifanc y gallu i ddysgu mewn dwy iaith. Mae iaith yn beth go wyddonol ac mae’n dangos sgil ychwanegol. Mae hyn yn wir boed yn gwrs ym maes hamdden / twristiaeth, peirianneg neu waith swyddfa.”".
  Moe Foster, Virgin Management, London.

   

  “Pan fo BT yn recriwtio staff yng Nghymru, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn bendant yn cael ei ystyried yn sgil ychwanegol. Pe bai dau ymgeisydd yn meddu ar yr un lefel o sgiliau, ond dim ond un ohonynt yn gallu siarad Cymraeg, byddai’r unigolyn hwnnw yn fwy tebygol o gael cynnig y swydd.”
  Geraint Strello, Rheolwr Polisi Iaith Gymraeg, BT

  Dewch i wybod mwy am fanteision dwyieithrwydd ar Dewis Da

Beth mae cyflogwyr yn ei ddweud am sgiliau Cymraeg?

Ffynhonnell: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

 

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English