Dewch i gael eich ysbrydoli gan Eisteddfod yr Urdd

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Mai 28 - 2 Mehefin

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ar Faes Y Sioe Frenhinol, Llanelwedd rhwng 28 Mai a 2 Fehefin, 2018. Cod post lleoliad y Maes yw LD2 3SY.

Beth yw Eisteddfod yr Urdd?

Mae'n un o'r gwyliau teithiol mwyaf yn Ewrop i ieuenctid ac mae dros 90,000 o bobl yn ymweld â hi bob blwyddyn. Mae Eisteddfod yr Urdd yn dathlu;

 • Diwylliant Cymru,

 • Yr iaith Gymraeg, 

 • Doniau plant ac oedolion ifanc sy'n byw yng Nghymru

Mae rhywbeth at ddant pawb yn yr Eisteddfod, p'un ai ydch chi'n gallu siarad yr iaith ai peidio.  A wyddoch chi bod llawer o gyfleoedd i ddysgwyr Cymraeg gystadlu hefyd?

Os bydd yr Eisteddfod yn eich ysbrydoli ac yn eich gwneud yn awyddus i ddysgu Cymraeg neu i ddatblygu eich sgiliau Cymraeg, mae digonedd o gyfleoedd i chi. 

 • Pam ddylwn i ddysgu Cymraeg?

  Mae llawer o fantiesion i siarad Cymraeg:

  • Mae'n rhoi'r gorau o ddau fyd i chi! Gallwch brofi dau fyd gwahanol; rhaglenni teledu, cerddoriaeth, diwylliant, llyfrau a llawer mwy
  • Gall bod yn ddwyieithog gynnig cyfleoedd newydd i chi. Mae rhai swyddi yng Nghymru yn gofyn am y Gymraeg fel sgil hanfodol neu ddymunol.Wrth wneud cais am swydd, os oes gennych chi, ond nid yr ymgeiswyr eraill, sgiliau yn yr iaith Gymraeg yna rydych eisoes yn un cam ar y blaen
  • Mae'n iaith fyw a chyfoes. Mae gan yr IPhone opsiwn Cymraeg yn ogystal â Facebook sy'n dangos bod yr iaith ar gael yn fyd-eang ac yn cael ei chydnabod gan gwmnïau byd-eang
  • Mae ganddi statws swyddogol yng Nghymru sy'n golygu ei bod yn cael ei chydnabod gan y gyfraith felly mae'n bwysig a gall arwain at lawer o gyfleoedd swyddi 
  • Dewch i wybod mwy am brofiadau dysgwyr Cymraeg a theuluoedd dwyieithog Byw, Dysgu, Mwynhau Cymraeg
 • Sut alla i ddysgu Cymraeg?

  Mae llawer o ffyrdd o ddechrau dysgu Cymraeg neu wella eich sgiliau Cymraeg:

  image_tent

  • Chwiliwch am eich Menter Iaith leol sy'n annog defnyddio'r Gymraeg mewn cymunedau
  • Ymweld â gwefan yr Eisteddfod Genedlaethol i ddod o hyd i fwy am ganolfan dysgu'r Gymraeg ar Faes D
  • Edrychwch ar y dudalen Cariad at Iaith ar wefan S4C
  • Chwiliwch am gyrsiau ar wefan Cymraeg
  • Mae llawer o Brifysgolion yn cynnig cyrsiau Cymraeg i oedolion. Chwiliwch am wahanol gyrsiau sydd ar gael ar Cyrsiau yng Nghymru 
  • Cymerwch gipolwg ar y cyrsiau Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn
  • Ydych chi ar Twitter? Ymunwch â'r @AwrYDysgwyr #aydysgwyr bob nos Lun rhwng 9-10yh sy'n eich annog i ddysgu Cymraeg a datblygu eich sgiliau Cymraeg

   

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English