Dod o hyd i fwy o Swyddi dros y Nadolig!

Adeg y Nadolig bydd rhai cyflogwyr yn gofyn i chi alw yn y siop gyda'ch CV, neu ofyn am ffurflen gais. Bydd cyflogwyr eraill yn gofyn i chi wneud cais ar lein.

Bydd llawer o gystadleuaeth am swyddi.
Felly gall swyddi gwag gau ar unrhyw adeg oherwydd bod nifer fawr o bobl yn gwneud cais amdanynt. Edrychwch ar wefannau cyflogwyr i gael gwybodaeth.

Mae cyflogwyr yn recriwtio ar adegau gwahanol ac mewn ffyrdd gwahanol.
Edrychwch ar y cyflogwyr hyn:

Galwch i mewn i'r siopau hyn:

Card Factory
- galwch i mewn am ffurflen gais

Clinton Cards
- galwch i mewn gyda'ch CV

Iceland
- galwch i mewn am ffurflen gais

Monsoon
- lawrlwythwch ffurflen gais ac ewch â hi i'r siop

Pandora
- galwch i mewn i'r siop gyda CV

Radley + Co
- ewch â'ch CV i mewn i'r siop

TK Maxx
- galwch i mewn am ffurflen gais

Waterstones
- galwch i mewn i'r siop i holi am swyddi gwag


Siopau Manwerthu

Mae rhai siopau manwerthu'n hysbysebu swyddi ar eu gwefannau.
Dyma rai yng Nghymru sy'n gwneud hynny:

Deiniol Shopping Centre, Bangor

McArthur Glen, Pen-y-bont ar Ogwr

Broughton Retail Park, Brychdyn, Sir y Fflint

St Davids Shopping Centre, Caerdydd

Cwmbran Shopping, Cwmbrân

St Elli, Llanelli

Aberafan Shopping Centre, Port Talbot

Quadrant Shopping, Abertawe

Tweedmill Shopping Outlet, Llanelwy

Eagles Meadow, Wrecsam

Arlwyo

Mae gwestai a bwytai hefyd yn recriwtio staff gweini a staff cegin. Dyma ambell un sy'n recriwtio i'ch helpu i ddechrau chwilio:

Celtic Manor, Casnewydd

Hilton Worldwide

Jurys Inn

Llandudno Bay Hotel, Llandudno

Marriott Hotels

Hotel Employers Group- Dod o hyd i fwy o gyflogwyr yn y diwydiant gwestaiCysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English