Dewch o hyd i swydd ar gyfer y Nadolig!
Efallai mai dyma ddechrau eich gyrfa.

Gyda’r Nadolig ar y gorwel, mae cyflogwyr ledled Cymru’n recriwtio miloedd
o staff ychwanegol i ymdopi â phrysurdeb yr ŵyl.

Mae sicrhau swydd ar gyfer y Nadolig yn gallu rhoi hwb i’ch CV, yn ogystal
â’ch cadw-mi-gei. A phwy a ŵyr i ble fydd yn arwain? 

 

Pwy sy’n recriwtio a sut alla i ymgeisio?

Mae angen staff ychwanegol ar archfarchnadoedd, manwerthwyr ar-lein, cwmnïau dosbarthu, gwestai, tafarndai, cynhyrchwyr bwyd a’r Post Brenhinol yn y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig.

Dyma ddetholiad o’r cyflogwyr cenedlaethol sy’n recriwtio NAWR! Brysiwch, mae’r swyddi’n cael eu llenwi’n gyflym:


Next Retail

Pori ac Ymgeisio

Wetherspoon

Pori ac Ymgeisio


Smyths Toys

Pori ac Ymgeisio
logo

Great Grottos Ltd

Pori ac Ymgeisio


Royal Mail

Pori ac Ymgeisio
logo


Sports Direct

Pori ac Ymgeisio
logo


logo
Beth arall alla i'w wneud i ddod o hyd i swydd y Nadolig hwn?

Mae yna filoedd o swyddi ar gael...

  • Ewch i’ch archfarchnadoedd, siopau stryd fawr a bwytai lleol i ddarganfod beth sydd ar gael yn agos atoch chi.
  • Defnyddiwch Facebook, LinkedIn a Twitter i ddilyn cyflogwyr yr hoffech chi weithio iddynt.
  • Dilynwch ni ar Facebook a Twitter i wybod am Swyddi Gwag.
  • Defnyddiwch wefannau pori ar-lein fel www.indeed.co.uk a chofrestrwch er mwyn cael gwybod am swyddi gwag.

Yn ogystal â’r arian ychwanegol, bydd dod o hyd i swydd dymhorol yn datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd, yn eich galluogi i gwrdd â phobl newydd a chael profiad gwaith gwerthfawr.

Oes angen mwy o help arnoch?

Cysylltwch â ni

 

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English