Dewch o hyd i swydd ar gyfer y Nadolig!
Efallai mai dyma ddechrau eich gyrfa.

Gyda’r Nadolig ar y gorwel, mae cyflogwyr ledled Cymru’n recriwtio miloedd
o staff ychwanegol i ymdopi â phrysurdeb yr ŵyl.

Mae sicrhau swydd ar gyfer y Nadolig yn gallu rhoi hwb i’ch CV, yn ogystal
â’ch cadw-mi-gei. A phwy a ŵyr i ble fydd yn arwain? 

 

Pwy sy’n recriwtio a sut alla i ymgeisio?

Mae angen staff ychwanegol ar archfarchnadoedd, manwerthwyr ar-lein, cwmnïau dosbarthu, gwestai, tafarndai, cynhyrchwyr bwyd a’r Post Brenhinol yn y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig.

Dyma ddetholiad o’r cyflogwyr cenedlaethol sy’n recriwtio NAWR! Brysiwch, mae’r swyddi’n cael eu llenwi’n gyflym:


Next Retail

Pori ac Ymgeisio

Wetherspoon

Pori ac Ymgeisio


Smyths Toys

Pori ac Ymgeisio

Toys R Us

Pori ac Ymgeisio


Royal Mail

Pori ac Ymgeisio
logo


Sports Direct

Pori ac Ymgeisio
logo


logo
logo

Great Grottos Ltd

Pori ac Ymgeisio
Beth arall alla i'w wneud i ddod o hyd i swydd y Nadolig hwn?

Mae yna filoedd o swyddi ar gael...

  • Ewch i’ch archfarchnadoedd, siopau stryd fawr a bwytai lleol i ddarganfod beth sydd ar gael yn agos atoch chi.
  • Defnyddiwch Facebook, LinkedIn a Twitter i ddilyn cyflogwyr yr hoffech chi weithio iddynt.
  • Dilynwch ni ar Facebook a Twitter i wybod am Swyddi Gwag.
  • Defnyddiwch wefannau pori ar-lein fel www.indeed.co.uk a chofrestrwch er mwyn cael gwybod am swyddi gwag.

Yn ogystal â’r arian ychwanegol, bydd dod o hyd i swydd dymhorol yn datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd, yn eich galluogi i gwrdd â phobl newydd a chael profiad gwaith gwerthfawr.

Oes angen mwy o help arnoch?

Cysylltwch â ni

 

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

webchat icon Sgwrs Ar-lein

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English