SkillsCymru Sir Gaerfyrddin 2019

Lleoliad:

 • Parc y Scarlets, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 9UX

Dyddiadau:

 • 21 Chwefror, 10am- 6.30pm
  (ar agored i rieni, gwarcheidwaid a'r cyhoedd rhwng 3.30pm a 6.30pm)
 • 22 Chwefror , 10am - 3pm

Rydym yn ymuno â Choleg Sir Gâr a Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Caerfyrddin a Bwydydd Castell Howell i ddod â rhai o brif gyflogwyr, colegau a darparwyr hyfforddiant Gorllewin Cymru ynghyd yn nigwyddiad gyrfaoedd SgiliauCymru Sir Gaerfyrddin ym Mharc y Scarlets,  Llanelli.

Gyda mwy na 100 o arddangoswyr o bob cwr o Gymru yn bresennol yn y digwyddiad deuddydd, cewch gyfle i gwrdd â chyflogwyr wyneb yn wyneb, ac i gael gwybod mwy am eich swydd ddelfrydol. Cewch wybod mwy am yrfaoedd a phrentisiaethau gyda chwmnïau fel Heddlu Dyfed-Powys, Dŵr Cymru, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Cyngor Sir Gar, Coleg Sir Gar, Rathbone, Tata Steel, Willmot Dixon a llawer mwy. 

Cewch gyfle hefyd i brofi eich sgiliau wrth ein stondinau 'Rhowch Gynnig Arni', lle byddwch yn gallu rhoi cynnig ar amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys gwallt a harddwch, arlwyo, y celfyddydau creadigol, a'r amgylchedd adeiledig (gan gynnwys plymio, trydanol, gosod brics, gwaith coed, addurno mewnol a phlastro). 

Bydd ysgolion o bob cwr o Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro yn bresennol, ond bydd y digwyddiad hefyd yn agored i rieni, gwarcheidwaid ac aelodau o'r cyhoedd rhwng 3.30pm a 6.30pm ddydd Iau 21 Chwefror ar gyfer y rheiny sydd am gael gwybod mwy am yrfaoedd, swyddi, Prentisiaethau a dysgu seiliedig ar waith.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â marketing@careerswales.com neu ffonio 0800 028 4844 i siarad gyda aelod o staff.

Pam ymweld?

Yn SkillsCymru byddwch yn gallu cymryd rhan mewn:

 • Nodweddion rhyngweithiol
 • Arddangosiadau ymarferol 
 • Gweithgareddau llawn hwyl a fydd yn eich helpu i archwilio gyrfaoedd, swyddi a hyfforddiant ledled Cymru a thu hwnt

Cewch gyfle i roi cynnig ar sgiliau newydd, darganfod doniau cudd a chymryd rhan weithredol mewn:

 • Sesiynau blasu sgiliau
 • Arddangosiadau byr
 • Heriau sy'n seiliedig ar waith
 • Arddangosfeydd 

Bydd SkillsCymru yn eich ysbrydoli a'ch ysgogi i archwilio eich opsiynau gyrfa mewn ffordd newydd. 

 • Cwrdd ag arbenigwyr a chyflogwyr
 • Casglu gwybodaeth gan golegau, prifysgolion a darparwyr hyfforddiant
 • Siarad â sefydliadau'r sector gyrfaoedd

 


Galwch heibio stondin Gyrfa Cymru er mwyn:

 • Defnyddio ein clustffonau realiti rhithwir i weld sut beth yw gweithio mewn amrywiaeth o swyddi
 • Llenwi proffil cwis Buzz i ddargnafod pa fath o bersonoliaeth sydd gennych
 • Trefnu ymgynghoriad un-i-un gyda'n Cynghorwyr Gyrfaoedd

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English