Digwyddiadau Gyrfaoedd SgiliauCymru, Hydref 2017

Mae SgiliauCymru yn gyfres o ddigwyddiadau gyrfaoedd a sgiliau hynod ryngweithiol ar gyfer pobl ifanc a gynhelir ym mis Hydref. Bydd y digwyddiadau hyn, a gynhelir yng Nghaerdydd a Llandudno, yn cynnwys gweithgareddau ymarferol, arddangosiadau ac arddangosfeydd. 

Bydd y digwyddiadau yn eich ysgogi i roi cynnig ar sgiliau newydd, darganfod eich doniau cudd ac archwilio gwaith, dysgu, sgiliau a gyrfaoedd ar gyfer y dyfodol. Trwy fynychu digwyddiad, byddwch yn cael dechrau gwych i archwilio gyrfa, gan eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir yn seiliedig ar wybodaeth ddiduedd.  

Mae’r digwyddiadau’n rhad ac am ddim i unigolion, teuluoedd a grwpiau blwyddyn gyfan.

Diddordeb mewn arddangos? Fel arddangoswr gallwch chi ennyn diddordeb miloedd o bobl ifanc a myfyrwyr drwy nodweddion rhyngweithiol, arddangosiadau ymarferol, gweithgareddau heriol a thrwy hynny hybu’ch diwydiant, sefydliad, gyrfaoedd, hyfforddiant a’ch gwasanaethau chi.

 

Trefnwch le i fynychu’r digwyddiadau.

Darganfyddwch fwy am y digwyddiadau. 

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English