Sioe Frenhinol Cymru 23 -26 Gorffennaf 2018

Llanelwedd, Llanfair ym Muallt, Canolbarth Cymru

Diddordeb mewn gyrfa mewn ffermio a chynhyrchu bwyd? Os felly ymwelwch â Sioe Frenhinol Cymru.

Royal Welsh show

Dyma'r sioe amaethyddol fwyaf yn Ewrop, sy'n dod a'r diwydiant bwyd a ffermio a'r gymuned wledig ynghyd mewn dathliad Cymreig o  Amaethyddiaeth gorau Prydain.

 

Mae eich dewis o yrfa ym maes Bwyd a Ffermio yn ehangach nag erioed.  Mae’n ymwneud â mwy na chaeau glas, boreau cynnar a llinellau cynhyrchu yn unig.  Fe allech fod yn dylunio dronau awyr i gyfrifo anghenion gwrtaith, datblygu cynnyrch bwyd newydd, rheoli buches odro neu ddylunio offer robotaidd newydd i’w bwydo.  

Mae ar Gymru angen mwy o...

Gweithwyr Fferm,Garddwyr a Thirweddwyr, 
Milfeddygon,  Gweithwyr Gofal Anifeiliaid,  Ffermwyr,
Rheolwyr ym maes Amaethyddiaeth a
Garddwriaeth, Technegwyr Peirianneg a Labordy, 
Gwyddonwyr Biolegol a Biocemegwyr,  Gweithwyr
Amgylcheddol Proffesiynol,
Gweithwyr Proses Bwyd
a Diod, 
Gweithwyr Pysgota ac Amaethyddol, 
Pacwyr, Potelwyr, Canwyr a Llenwyr 

 

A oes gennych chi yrfa mewn golwg yn barod? Yna, edrych ar  Chwiliad Gyrfa a fwy o wybodaeth am dy syniadau gyrfa neu beth am roi cynnig ar y Cwis Paru Swyddi i gael rhagor o syniadau gyrfa!

Byddwn yn y Sioe - Dewch i ymweld â ni!

Royal Welsh show

Bydd Gyrfa Cymru ar faes y Sioe!

Dewch draw am sgwrs gyda Chynghorydd Gyrfa i drafod eich syniadau ac opsiynau gyrfa. 

Byddwn ym mhabell Pensiynau a Gwaith (stondin rhif D244 - Rhodfa D)

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English