Sioe Frenhinol Cymru 24 -27Gorffennaf 2017

Llanelwedd, Llanfair ym Muallt,  Canolbarth Cymru

Diddordeb mewn gyrfa mewn ffermio a chynhyrchu bwyd? Os felly ymwelwch â Sioe Frenhinol Cymru.

Royal Welsh show

Dyma'r sioe amaethyddol fwyaf yn Ewrop, sy'n dod a'r diwydiant bwyd a ffermio a'r gymuned wledig ynghyd mewn dathliad Cymreig o  Amaethyddiaeth gorau Prydain.

 

Mae eich dewis o yrfa ym maes Bwyd a Ffermio yn ehangach nag erioed.  Mae’n ymwneud â mwy na chaeau glas, boreau cynnar a llinellau cynhyrchu yn unig.  Fe allech fod yn dylunio dronau awyr i gyfrifo anghenion gwrtaith, datblygu cynnyrch bwyd newydd, rheoli buches odro neu ddylunio offer robotaidd newydd i’w bwydo.  

Mae ar Gymru angen mwy o...

Gweithwyr Fferm,Garddwyr a Thirweddwyr, 
Milfeddygon,  Gweithwyr Gofal Anifeiliaid,  Ffermwyr,
Rheolwyr ym maes Amaethyddiaeth a
Garddwriaeth, Technegwyr Peirianneg a Labordy, 
Gwyddonwyr Biolegol a Biocemegwyr,  Gweithwyr
Amgylcheddol Proffesiynol,
Gweithwyr Proses Bwyd
a Diod, 
Gweithwyr Pysgota ac Amaethyddol, 
Pacwyr, Potelwyr, Canwyr a Llenwyr 

 

Os oes gennych chi yrfa mewn golwg yn barod, bydd Chwiliad Gyrfa yn eich helpu chi i ddarganfod mwy o wybodaeth, a bydd Cyrsiau yng Nghymru neu CAP yn eich helpu chi i ddod o hyd i gwrs iawn sy’n agos atoch chi.

Peidiwch ag anghofio y gallwch chi Gysylltu â ni bob amser i gael mwy o gymorth!

Book your tickets for the show now ar Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English