Opsiynau yn 17 ac 18

A ydych yn dod i ddiwedd eich cwrs yn yr Ysgol neu Goleg ac yn ansicr beth fydd eich camau nesaf? Beth bynnag yw eich sefyllfa, gallwn roi syniadau i chi am rai o’ch opsiynau yn 17 ac 18 oed. 

Eich opsiynau


Siarad gyda Chynghorydd Gyrfa am eich opsiynau 

Mae'n bwysig eich bod yn cael yr holl wybodaeth a chefnogaeth sydd ar gael i wneud y dewis cywir. 

Cewch gysylltu â ni mewn sawl ffordd:

 ffôn 0800 028 4844

 sgwrs ar-lein

 ebost

 Facebook a   Twitter

 

Speak to a Careers Adviser about your options

It is important that you get all the information and support available to make the right choice.

You can contact us in different ways:

 phone 0800 028 4844

 webchat

 email

 Facebook and Twitter

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English