Opsiynau yn 16 oed

Nawr yw’r amser i chi ddechrau meddwl am yr hyn rydych yn mynd i’w wneud ar ôl eich arholiadau TGAU. Gallwn eich helpu i ddeall beth yw eich opsiynau a rhoi ychydig o syniadau i’ch helpu i ddewis.

Dechreuwch drwy ateb y cwestiynau hyn:

 • Ble rydych chi’n gweld eich hun ymhen 5 mlynedd?

  Dychmygwch pa swydd y gallai fod gennych neu ble y byddwch yn byw.

  Bydd gwybod ble yr hoffech fod yn y dyfodol yn eich helpu i ddeall beth sydd angen i chi ei wneud er mwyn cyrraedd yno.

  Mae’n debyg i weithio eich ffordd yn ôl i lawr y grisiau. Mae eich nod ymhen 5 mlynedd ar dop y grisiau ond er mwyn cyrraedd yno mae’n rhaid i chi gynllunio’r ychydig gamau cyntaf.

 • Beth yw eich sgiliau a’ch diddordebau?

  Gallech fod yn dda am ddatrys problemau neu gyfathrebu ag eraill. Gallai fod gennych hobi ond nad ydych erioed wedi meddwl ei droi’n yrfa.

  Mae gwybod beth rydych yn ei hoffi a’r hyn rydych yn gallu ei wneud yn dda yn ffordd wych o ddewis pa opsiwn sydd orau i chi.

 • Sut y mae’n well gennych ddysgu am bethau?

  Efallai ei bod yn well gennych ddysgu drwy’r ffyrdd canlynol:

  • gwrando ar rywun yn siarad am y pwnc
  • bod rhywun yn dangos i chi sut i wneud y dasg
  • rhoi cynnig ar bethau eich hun
  • edrych ar dasgau’n cael eu gwneud

  Gall gwybod beth yw eich arddull dysgu eich helpu i ddewis eich cam nesaf.

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Beth yw fy opsiynau addysg neu yrfa yn 16?

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English