Erthygl o’r Archifau


Mae’r dudalen hon wedi ymddangos ar hafan Gyrfa Cymru o’r blaen.

Helpu pobl ifanc i gynllunio ar gyfer y dyfodol

Os ydych chi’n rhiant neu’n warcheidwad person ifanc, gall Gyrfa Cymru eich helpu
chi i’w helpu ef neu hi i gyflawni hyd eithaf ei allu/gallu.

Mae ymchwil yn dangos bod gan rieni a gwarcheidwaid ddylanwad mawr ar benderfyniadau gyrfaol pobl ifanc, felly gall y wybodaeth, y gefnogaeth a’r anogaeth a roddwch iddynt eu helpu i lwyddo.

Yn ogystal helpu pobl ifanc gyda u pynciau a chyrsiau, syniadau ar gyfer gyrfa
a swyddi a hyfforddiant, rydym ni hefyd yn credu bod gennym ni ddyletswydd i’ch helpu chi i gynorthwyo eich plentyn gyda’r dewisiadau a’r penderfyniadau sy’n ei wynebu.

Gallwch ddarllen mwy am sut y gallwch helpu eich plentyn trwy edrych ar ein llyfryn Gwybodaeth i Rieni a Gwarcheidwaid

Cofiwch y gallwch gysylltu â ni ynglŷn â’r help a gynigiwn i bobl ifanc.

Cymwysterau

 


Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English