GYRFAOEDD MEWN
ARLWYO A LLETYGARWCH

Ydy Arlwyo a Lletygarwch at eich dant?

Ydych chi’n awyddus i weithio mewn sector llwyddiannus sydd ar gynnydd ac sydd â rhagolygon gyrfa gwych a chyfle i gael dyrchafiad yn gyflym? Yna gallai gyrfa mewn Arlwyo a Lletygarwch fod yn addas i chi.Mae dros 70,000o bobl yng Nghymru yn cael eu
cyflogi yn y sector Arlwyo.
(Busnes Cymru,
Bwyd a Diod Cymru, 2017)Bydd angen dros 3,000o Gogyddion newydd yng Nghymru
erbyn 2024.
(Working Futures, 2014-2024)


Mae odduetu 40%o Gogyddion yng Nghymru
yn gweithio mewn bwytai
a gwasanaethau bwyd symudol (Emsi, 2017)


Gall Rheolwr Gwesty
ennill rhwng
£16,000
i £37,500+
yn dibynnu ar sgiliau,
profiad a chyflogwr
(Cascaid, 2017)

Y SGILIAU Y BYDD EU HANGEN ARNOCHMae’r diwydiant Arlwyo a Lletygarwch angen pobl sy’n meddu ar:

 • Sgiliau trin cwsmeriaid gwych
 • Sgiliau rheoli amser
 • Sgiliau rheoli
 • Sgiliau cynllunio a threfnu
 • Sgiliau gwaith tîm rhagorol
 • Sgiliau e-farchnata
 • Hyblygrwydd i weithio oriau gwahanol
 • Angerdd a chreadigrwydd
 • Arbenigedd coginiol
 • Sylw i fanylder
 • Sgiliau amldasgio
 • Sgiliau cyllell
 • Sgiliau gwneud penderfyniadau cyflym
 • Dywedodd 87%
  o gyflogwyr fod sgiliau
  gwasanaethau cwsmeriaid yn
  ‘bwysig iawn’

  ac yn
  ‘eithaf pwysig’
  (People 1st, 2015.) 

  DECHRAU ARNI  Astudiaethau galwedigaethol

  Gallwch astudio pynciau galwedigaethol yn yr ysgol neu yn y coleg. Cyrsiau megis:

 • Coginio proffesiynol Lefel 1
 • Lletygarwch ac Arlwyo Lefel 2
 • Bwyd a Diod Lefel 3

 • Hyfforddiant a Phrentisiaethau

  Mae llawer o bobl yn hyfforddi drwy raglenni prentisiaeth megis:

 • Hyfforddeiaethau
 • Prentisiaeth Sylfaenol Lefel 2
 • Prentisiaeth Lefel 3
 • Prentisiaeth Uwch Lefel 4

 • Prentisiaethau megis:

 • Bwyd a Chynhyrchu a Choginio Lefel 2
 • Cadw Tŷ Lefel 2
 • Coginio Proffesiynol Lefel 3
 • Goruchwylio ac Arwain mewn Lletygarwch Lefel 3
 • Rheoli Lletygarwch Lefel 4

 • Rhai o’r cyflogwyr sy’n cynnig Prentisiaethau yw: Whitbread, Prezzo, McDonalds, Starbucks, TGI Friday’s, Hilton a Marriott. Bydd cynllun Prentisiaeth Jamie Oliver hefyd yn cael ei lansio ledled y wlad yn y dyfodol.

  Chwilio am Brentisiaethau Dod o hyd i Gwrs

  Nid dim
  ond gwasanaeth
  wyneb yn wyneb yw
  Gwasanaethau Cwsmeriaid.
  Mae mwy o gyflogwyr
  nag erioed yn defnyddio
  Cyfryngau
  Cymdeithasol

  i siarad â’u cwsmeriaid
  (People 1st, 2015) 

  Mae 12% o gyflogwyr
  ym maes lletygarwch
  yn dweud bod bwlch
  sgiliau o ran defnyddio
  technoleg newydd ym
  maes gwasanaethau
  cwsmeriaid
  (People 1st, 2015) 

  Cymwysterau Uwch:

  Gallwch hefyd fynd ymlaen i astudio cymwysterau uwch megis:

 • HNC mewn Lletygarwch
 • BA (Anrhydedd) mewn Celfyddydau Coginio
 • BA (Anrhydedd) mewn Rheoli Lletygarwch
 • BA (Anrhydedd) mewn Rheoli Twristiaeth a Lletygarwch Rhyngwladol
 • BSc (Anrhydedd) mewn Rheoli Digwyddiadau a Lletygarwch
         Rhyngwladol

 • Rhai o’r cwmnïau sy’n cyflogi graddedigion yn y maes Arlwyo a Lletygarwch
  yw:

 • Marriott International
 • Gwestai a Chyrchfannau Hilton
 • Travelodge
 • JD Wetherspoon
 • Sodexo
 • Merlin Entertainments
 • (Cymdeithas Lletygarwch Prydain, 2015)

  Dywedodd 35%
  o gyflogwyr yn
  y maes twristiaeth a
  hamdden yng Nghymru
  fod sgiliau yn y Gymraeg
  ‘bwysig’
  yn yn y gweithle.
  (Llywodraeth Cymru, 2015) 

  BLE Y GALLECH CHI WEITHIO?  Mae’r sector Lletygarwch ac Arlwyo yn fawr felly
  gallwch weithio mewn gwahanol feysydd megis:

  Bwytai
  Gwestai
  Tafarndai, bariau a chlybiau nos
  Digwyddiadau
  Atyniadau i ymwelwyr
  Rheoli gwasanaeth bwyd
  Gwasanaethau i dwristiaid
  Llongau Mordeithio
  Parciau Gwyliau
  (Hospitality Guild, 2016)

  Rhai o’r cyflogwyr a fu’n hysbysebu swyddi Arlwyo a Lletygarwch yng Nghymru yn ystod 2016-2017 oedd:

  Bwytai McDonald’s
  Hilton Worldwide
  Sodexo
  SA Brain & Co LTD
  Haven
  Harvester
  Pizza Hut
  Jurys Inn
  Gwestai Novotel
  Wagamama Ltd
  Gwestai Village
  (Labour Insights, 2017)

  Mae rhai swyddi'n gofyn i weithwyr i weithio
  oriau anghymdeithasol (penwythnosau, nosweithiau, yn ystod gwyliau), ond gallent hefyd gynnwys oriau hyblyg a chyflogaeth dymhorol sydd yn addas i lawer o bobl.

  Mae gwaith yn y sector yn golygu cyswllt â chwsmeriaid sy’n aml yn dangos gwerthfawrogiad o wasanaeth drwy dipio. Mae llawer o bobl sy’n gweithio yn y sector yn gwneud arian ychwanegol fel hyn.

  Un o fanteision swyddi fel Cynrychiolydd Teithio a Gweinydd Teithiau Hedfan yw bod llety a bwyd am ddim neu am bris gostyngedig i weithwyr.

  Croeso i Gyrfa Cymru

  Dewiswch iaith

  Cymraeg

  Welcome to Careers Wales

  Please select your language

  English