Gyrfa +

Cymrwch reolaeth o’ch gyrfa gyda Gyrfa +! 

Mae llawer o wybodaeth, gweithgareddau a fideos gwerthfawr ar olwyn Gyrfa + er mwyn eich helpu i gychwyn ar eich gyrfa.  

  • Dewch o hyd i’r swydd yr ydych ei heisiau.  
  • Dewch o hyd i’ch cwrs delfrydol
  • Cynlluniwch gyfeiriad newydd

Mae 3 adran a 9 pwnc ar yr olwyn.

Cychwynnwch le bynnag y dymunwch a gweithiwch eich ffordd o gwmpas yr Olwyn.  

Amdanoch Chi

  • Cadw’ch Cymhelliad – Chwiliwch am ysbrydoliaeth; gwyliwch fideos ar ffyrdd y mae eraill wedi cyrraedd eu nod gyrfa.
  • Cael Syniadau - Rhowch gynnig ar un o’n cwisiau er mwyn gweld pa yrfa sy’n gweddu i chi… neu darllenwch am wahanol swyddi. 
  • Adnabod eich Cryfderau – Meddyliwch am eich sgiliau a’ch diddordebau ac adeiladwch gwmwl sgiliau. 

Beth Sydd Ar Gael?

Gwnewch i Bethau Ddigwydd

  • Sut Byddwch chi’n Dewis – Archwiliwch sut i benderfynu a chael cyngor. 
  • Gwneud eich Gorau – Beth am wella’ch sgiliau chwilio am waith? Dysgwch sut i wneud CV da a gwneud yn dda mewn cyfweliad. 
  • Cymryd yr awenau – Edrychwch ar eich sefyllfa a meddyliwch sut y gallech symud ymlaen.   

Beth am fynd i hafan Gyrfa + a gadael i’n tywyswr eich arwain trwy’r adrannau.  

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English