Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2018

Rhestr fer o 30 disglair ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru

Bydd 30 o sêr disglair – yn gyflogwyr, yn ddysgwyr ac yn ddarparwyr dysgu o bob rhan o Gymru – yn cystadlu yng ngornest bwysig Gwobrau Prentisiaethau Cymru eleni.

Cafodd y beirniaid dasg anodd yn dewis pwy i’w rhoi ar y rhestrau byrion o blith y llu o geisiadau mewn 11 dosbarth. Caiff enwau’r enillwyr eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo fawreddog yn y Celtic Manor, Casnewydd ar 9 Tachwedd.

Bwriad y gwobrau blynyddol yw arddangos a dathlu llwyddiant eithriadol dysgwyr, cyflogwyr, tiwtoriaid ac aseswyr sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Hyfforddeiaethau a Phrentisiaethau.

Trefnir y gwobrau ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) ac fe’u cefnogir gan Media Wales, y partner yn y cyfryngau. Caiff y Rhaglen Brentisiaethau ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF).

Dywedodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan: “Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn tynnu sylw at lwyddiant Rhaglenni Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau Llywodraeth Cymru a’r hyn y mae ein prentisiaid, ein cyflogwyr, ein darparwyr dysgu a’n hyfforddeion disglair wedi’i gyflawni.

“Mae prentisiaethau’n ffordd wych i unigolion feithrin sgiliau gwerthfawr a phrofiad ac ennill cyflog ar yr un pryd, ac i gyflogwyr sicrhau bod y sgiliau angenrheidiol gan eu gweithlu i baratoi’r busnes ar gyfer y dyfodol.

 “Ni fu erioed yn bwysicach cynyddu sgiliau lefel uwch a datblygu llwybrau sgiliau er budd Cymru gyfan.”

 

Manteision o fod yn brentis:

  • Mae prentisiaid yn gwneud gwaith go iawn i gyflogwyr, felly fel prentis cewch eich talu wrth i chi ddysgu
  • Byddwch yn cael cymorth gan eich cyflogwr a darparwr hyfforddiant
  • Bydd cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant yn gwneud yn siŵr bod eich hyfforddiant yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich swydd. 

Unigolion

Felly, os yw ennill cyflog wrth ddysgu’n apelio, gall 'Beth yw Prentisiaeth?’ roi gwybodaeth am brentisiaethau, gan gynnwys y gwahanol lefelau o gymhwyster, hyd y cwrs a sut i wneud cais am brentisiaeth.

Dechreuwch edrych am y brentisiaeth sydd fwyaf addas i chi ar y System Paru Prentisiaethau

Cyflogwyr

A wyddoch chi? Mae 83% o gyflogwyr yn dibynnu ar brentisiaethau i ddarparu gweithwyr medrus y dyfodol. (Llywodraeth Cymru 2015)

Os ydych yn gyflogwr sydd â diddordeb mewn recriwtio prentis neu gwella sgiliau eich staff presennol drwy'r fframwaith prentisiaeth ewch i'r adran Prentisiaethau am ragor o wybodaeth.

Darllenwch mwy am ymgeiswyr rownd derfynol 2018

Chwilio am Brentisiaethau:

Apprenticeship logo RHS 3col

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English