Uchelgais Gyrfa i Realiti

Yn cael amheuon ynghylch eich cwrs? Ddim yn siŵr a ddylech aros yn y byd addysg ai peidio?

Wedi dechrau mewn coleg neu yn y chweched dosbarth ac yn meddwl tybed a ydych chi wedi gwneud y peth iawn?

Y peth pwysig 'nawr yw peidio â rhuthro i wneud penderfyniad y gallech fod yn difaru am ei wneud yn nes ymlaen.

Eich dyfodol chi yw hyn.
Chwiliwch am yr atebion i'r tri chwestiwn hyn, a dewch i'r penderfyniad cywir o ran eich uchelgais ar gyfer gyrfa yn y dyfodol.

Pam yr wyf yn cael amheuon ynghylch y cwrs?Pam yr wyf yn cael amheuon ynghylch y cwrs?

6 rheswm cyffredin dros feddwl am adael ysgol neu goleg (a chyngor am beth i’w wneud) – efallai y bydd atebion a datrysiadau nad oeddech wedi’u disgwyl!


Beth yw fy nodau ar gyfer y dyfodol?Beth yw fy nodau ar gyfer y dyfodol?

Gallwch wneud gwell penderfyniadau pan fyddwch yn gwybod beth yw'r holl opsiynau. Dewch i gael gwybod am swyddi, prentisiaethau, ffyrdd eraill o hyfforddi, a mwy...


O le y gallaf gael yr help a'r wybodaeth y mae arnaf eu hangen?O le y gallaf gael yr help a'r wybodaeth y mae arnaf eu hangen?

Dewch i gael gwybod pwy a all eich helpu, a sut y gallant helpu.

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English