Mae Diwrnod Ewrop ar Fai 9fed yn dathlu cychwyn yr Undeb Ewropeaidd (UE) bron chwe deg a saith mlynedd yn ôl.

Heddiw mae 28 o wledydd, gan gynnwys y DU, yn aelodau o’r UE. 

Beth mae hyn yn ei olygu i chi?

Gallwch fyw, gweithio, astudio neu ddechrau busnes yn unrhyw fan yn y DU.

Gweithio ac astudio yn Ewrop

  • Gallwch chwilio am swyddi a dysgu drwy wefan swyddi'r UE.
  • Os ydych yn berson ifanc, mae Porth Ieuenctid yr UE yn cynnwys manylion am waith yn ystod gwyliau, gwirfoddoli, swyddi ac astudio yn yr UE.
  • Mae Rhaglen Erasmus+ yn agored i raddedigion sy’n byw, yn gweithio neu’n astudio yng Nghymru.  

Mae’n cynnig profiad gwaith yn Ewrop a’r cyfle i ddatblygu eich sgiliau iaith.

Gweithio i sefydliadau yn yr UE

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English