Erthygl o’r Archifau


Mae’r dudalen hon wedi ymddangos ar hafan Gyrfa Cymru o’r blaen.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2017 

image_tent

4 Awst - 12 Awst

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol 2017 ym Modedern, Ynys Môn.

Beth yw yr Eisteddfod Genedlaethol?

 • Dyma ŵyl flynyddol fwyaf Cymru sy’n denu mwy na 150,000 o ymwelwyr bob blwyddyn

 • Mae’r Eisteddfod yn dathlu diwylliant Cymreig a’r iaith Gymraeg ac mae rhywbeth i bawb, pa un a ydyn nhw’n siarad yr iaith ai peidio. 

Mae dysgu iaith newydd yn gallu agor byd o gyfleoedd gyrfa
a chymdeithasol.

Felly, os ydych chi am ddysgu Cymraeg neu ddatblygu eich sgiliau Cymraeg mae digon o gyfle i chi wneud hynny yn yr Eisteddfod.

 • Sut alla i ddysgu Cymraeg?

  Mae llawer o ffyrdd o ddechrau dysgu Cymraeg neu wella eich sgiliau Cymraeg:

  image_tent

  • Chwiliwch am eich Menter Iaith leol sy'n annog defnyddio'r Gymraeg mewn cymunedau
  • Ymweld â gwefan yr Eisteddfod Genedlaethol i ddod o hyd i fwy am ganolfan dysgu'r Gymraeg ar Faes D
  • Edrychwch ar y dudalen Cariad at Iaith ar wefan S4C
  • Chwiliwch am gyrsiau ar wefan Cymraeg
  • Mae llawer o Brifysgolion yn cynnig cyrsiau Cymraeg i oedolion. Chwiliwch am wahanol gyrsiau sydd ar gael ar Cyrsiau yng Nghymru 
  • Cymerwch gipolwg ar y cyrsiau Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn
  • Ydych chi ar Twitter? Ymunwch â'r @AwrYDysgwyr #aydysgwyr bob nos Lun rhwng 9-10yh sy'n eich annog i ddysgu Cymraeg a datblygu eich sgiliau Cymraeg

   

 • Pam ddylwn i ddysgu Cymraeg?

  Mae llawer o fantiesion i siarad Cymraeg:

  • Mae'n rhoi'r gorau o ddau fyd i chi! Gallwch brofi dau fyd gwahanol; rhaglenni teledu, cerddoriaeth, diwylliant, llyfrau a llawer mwy
  • Gall bod yn ddwyieithog gynnig cyfleoedd newydd i chi. Mae rhai swyddi yng Nghymru yn gofyn am y Gymraeg fel sgil hanfodol neu ddymunol.Wrth wneud cais am swydd, os oes gennych chi, ond nid yr ymgeiswyr eraill, sgiliau yn yr iaith Gymraeg yna rydych eisoes yn un cam ar y blaen
  • Mae'n iaith fyw a chyfoes. Mae gan yr IPhone opsiwn Cymraeg yn ogystal â Facebook sy'n dangos bod yr iaith ar gael yn fyd-eang ac yn cael ei chydnabod gan gwmnïau byd-eang
  • Mae ganddi statws swyddogol yng Nghymru sy'n golygu ei bod yn cael ei chydnabod gan y gyfraith felly mae'n bwysig a gall arwain at lawer o gyfleoedd swyddi 
  • Dewch i wybod mwy am brofiadau dysgwyr Cymraeg a theuluoedd dwyieithog Byw, Dysgu, Mwynhau Cymraeg
 • Dolenni defnyddiol

Byddwn yn yr Eisteddfod - Dewch i ymweld â ni!

Bydd Gyrfa Cymru ar faes yr Eisteddfod ar Ddydd Sadwrn 12 Awst. 

Dewch draw am sgwrs gyda Chynghorydd Gyrfa i drafod eich syniadau ac opsiynau gyrfa. Byddwn ym mhabell Llywodraeth Cymru. 

Beth mae cyflogwyr yn ei ddweud am sgiliau Cymraeg?

Ffynhonnell: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English