Eich Dyfodol Mewn Addysg Bellach neu yn y Chweched Dosbarth

Rwy’n dechrau cwrs newydd mewn coleg neu chweched dosbarth. Beth sydd angen i mi ei wybod?

Bydd cael hyder yn eich cwrs, eich dewis o bynciau a’ch gyrfa yn y dyfodol yn rhoi cymhelliant i chi gwblhau eich cwrs a gwneud yn dda.

Cefnogwch eich dyfodol drwy gael profiad.

Mae nifer o gyflogwyr yn edrych am gymwysterau yn ogystal â phrofiad. Mae’r coleg neu’r chweched dosbarth yn amser gwych i fagu profiad.Beth am fy nyfodol ar ôl y coleg neu’r chweched dosbarth?

Bydd cynllunio eich dyfodol nawr yn eich helpu i ddewis y cyrsiau neu’r pynciau cywir ac i gael y profiad cywir.Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English