Y 10 swydd a gafodd eu hysbysebu amlaf ar lein yng Nghymru:

Nyrsys
9,753


Rhaglenwyr a Gweithwyr
Datblygu Meddalwedd
6,215


Galwedigaethau'n Ymwneud â
gwerthu
5,027


Gweithwyr gofal a
gofalwyr cartref
4,382


Galwedigaethau
gwasanaethau cwsmeriaid
3,810


Galwedigaethau
Gweinyddol Eraill
3,308


Rheolwyr a pherchnogion mewn
gwasanaethau eraill
3,285


Dadansoddwyr busnes TG,
penseiri a dylunwyr systemau
2,999


Gweithwyr addysgu proffesiynol
mewn addysg uwchradd
2,846


Cynorthwywyr Addysgu
2,536


*Gwybodaeth yn gywir adeg cyhoeddi, Ebrill 1af, 2017 - Mawrth 31ain, 2018
i 154,888 o swyddi ar-lein yng Nghymru. Labour Insight, 2018.Gwyliwch y fideos a byddwch yn barod am fyd gwaith y dyfodol yng Nghymru

Cymru – Byd gwaith heddiw ac yfory

Technoleg – Yr effaith ar eich byd gwaith

Sgiliau – Beth mae cyflogwyr ei eisiau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English