Pa
swyddi
sy’n tyfu?

Sut bydd technoleg
yn dylanwadu ar
y swyddi sydd ar
gael yn y dyfodol?

Am ba sgiliau
mae cyflogwyr
yn chwilio
amdano?

 

5 ffordd i baratoi at dy ddyfodol

Bydd deall yr hyn sy'n digwydd nawr ac yn y dyfodol yng Nghymru yn eich helpu i: 

 

1 GYNLLUNIO AR GYFER Y DYFODOL

Gall gwybod pa swyddi fydd yn CYNYDDU neu'n PRINHAU yn eich helpu i wneud penderfyniadau am eich camau nesaf.

Beth dyliwn ei astudio?

Beth yw fy opsiynau?

Ble allaf ddod i wybod mwy am fy syniadau gyrfa?


 

2 EHANGU EICH GORWELION

Gall wybod pa swyddi y mae GALW amdanyn nhw a swyddi tebygol yn y DYFODOL eich helpu i ystyried syniadau nad ydych wedi meddwl amdanyn nhw o'r blaen. Gallai fynd â chi ar drywydd hollol wahanol.

Biocemegydd

Datblygwr Apiau

Fferyllydd

Dylunydd Graffeg

Nyrs

Peiriannydd Meddalwedd

Parafeddyg

Optegydd Offthalmig


 

3 BOD YN REALISTIG

Ydych chi erioed wedi ystyried y gallai'r galw am eich swydd ddelfrydol fod mewn gwlad arall?  
Ydych chi'n awyddus i fyw a gweithio yn eich ardal leol ond yn gweld bod y swydd rydych chi eisiau yn brin yno? 

Beth ydych chi am ei wneud?  

Bydd cael syniad o’r mathau o swyddi sydd ar gael yn eich ardal leol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn eich helpu i ddechrau cynllunio ar gyfer eich camau nesaf. 


 

4 SEFYLL ALLAN

Bydd gwybod pa sgiliau a chymwysterau y mae cyflogwyr eu HEISIAU a'u HANGEN yn eich helpu i sefyll allan. Gallwch ddechrau dysgu'r sgiliau hynny nawr.

Cyfathrebu

Rheoli eich amser eich hun

Gwasanaeth i gwsmeriaid


 

5 BOD Â FFOCWS

Weithiau, efallai na fydd y wybodaeth yr ydych yn ei gweld a'i chlywed yn rhoi'r atebion yr oeddech yn gobeithio eu cael...

Cyflog isel

Swyddi sy'n dirywio

Cystadleuol

OND gall cael gwybodaeth werthfawr fel hyn helpu i roi ffocws i chi er mwyn gwneud i bethau weithio mewn ffordd arall...

Dysgwch y sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr!

Ystyriwch Brentisiaeth!

Ystyriwch Hunangyflogaeth!


 

Gwyliwch y fideos a byddwch yn barod am fyd gwaith y dyfodol yng Nghymru

Cymru – Byd gwaith heddiw ac yfory

Technoleg – Yr effaith ar eich byd gwaith

Sgiliau – Beth mae cyflogwyr ei eisiau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English