Dyfodol Byd Gwaith yng Nghymru

Mae deall pa swyddi sydd ar gael yng Nghymru nawr ac yn y dyfodol yn gallu eich helpu i ddechrau ymchwilio i wahanol syniadau gyrfa.

Mae dechrau meddwl sut y gall technoleg ddylanwadu ar y farchnad swyddi a beth y mae cyflogwyr ei eisiau yn gallu eich helpu i baratoi ar gyfer dod o hyd i waith yn y dyfodol.

Meddyliwch am:

Ble bydd y cyfleoedd swydd? 

Pa swyddi sydd ar gynnydd? 

Pa swyddi sy'n prinhau? 

Sut y bydd technoleg yn dylanwadu ar y mathau o swyddi sydd ar gael yn y dyfodol? 

Am beth mae cyflogwyr yn chwilio?  

Gwyliwch y fideos a byddwch yn barod am fyd gwaith y dyfodol yng Nghymru

CymruCymerwch gipolwg ar y byd gwaith heddiw yng Nghymru a’r swyddi sydd mewn galw yn y dyfodol.

TechnolegCymerwch gipolwg ar sut mae technoleg yn newid y ffordd yr ydych yn gweithio.Sgiliau

Cymerwch gipolwg ar y sgiliau mae cyflogwyr ei eisiau.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English