Digwyddiadau Gyrfaoedd SkillsCymru 2017 - Rhad ac am ddim i'w mynychu

Venue Cymru, Llandudno 4-5 Hydref 2017
Arena Motorpoint, Caerdydd 11-12 Hydref 2017

 

Cadwch eich lle chi am ddim nawr

 

Beth yw SkillsCymru?

SkillsCymru yw digwyddiadau mwyaf gyrfaoedd, swyddi, sgiliau a phrentisiaethau Cymru. Maent yn rhyngweithiol iawn, gyda dwsinau o arddangoswyr ar gael i gyfarfod a siarad â nhw. Byddent yn hollol barod i ddarparu gwybodaeth am yr ystod eang o yrfaoedd, hyfforddiant a chyngor sydd ar gael yng Nghymru. 

 

Ar gyfer pwy mae SkillsCymru?

Mae SkillsCymru wedi'i anelu at ddisgyblion ym Mlwyddyn 10,11,12 a 13, rhieni ac athrawon.

 

Pwy fydd yno?

Bydd dros 100 o gwmnïau a sefydliadau yno i'ch ysbrydoli ac ysgogi wyneb yn wyneb ac i ddweud wrthych am yrfaoedd efallai nad ydych erioed wedi eu hystyried.

Cael gwybod mwy am yr arddangoswyr yma.

Pam ymweld?

Yn ogystal â thynnu sylw at yr ystod eang o gyfleoedd i bobl ifanc, mae SkillsCymru yn ddiwrnod allan gwych hefyd. Gyda nodweddion rhyngweithiol, arddangosiadau ymarferol a gweithgareddau hwyliog, gallwch edrych ar yrfaoedd, swyddi a hyfforddiant ar draws Cymru a thu hwnt.

Os ydych chi eisiau dysgu sgiliau newydd neu ddarganfod eich talentau cudd gwyliwch am y: 

  • Stondinau Mynnu Sgiliau
  • Yr Arddangosfa Sgiliau
  • Y Porth Gyrfaoedd
  • Y Bwrdd Cyfleoedd Byw

Beth bynnag yw eich uchelgeisiau, bydd SkillsCymru yn eich ysbyrdoli a'ch ysgogi i archwilio'ch opsiynau gyrfa mewn ffyrdd newydd.

  • Cwrdd ag arbenigwyr a chyflogwyr
  • Cael gwybodaeth gan golegau, prifysgolion a darparwyr hyfforddiant
  • Siarad â sefydliadau sector gyrfa
  • Mae ymweld â’r digwyddiadau yn rhad ac am ddim i unigolion, teuluoedd a grwpiau blwyddyn gyfan.

 

Digwyddiadau Noson Agored i Deuluoedd

Mae'r ddau ddigwyddiad yn agored i deuluoedd ac unigolyn ar gyfer un noson. Felly, os nad ydych yn gallu ymweld yn y dydd gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi'r dyddiadau yma yn y dyddiadur. 

Venue Cymru, Llandudno, 4 Hydref 2017, 5-7yh
Arena Motorpoint, Caerdydd, 11 Hydref 2017, 4.00-6.30yh

I gael gwybod mwy edrychwch ar:  www.skillscymru.com

Cadwch eich lle chi am ddim nawr

Uchafbwyntiau SkillsCymru Llandudno 2015

Uchafbwyntiau SkillsCymru Caerdydd 2015

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English