SkillsCymru 2018 – Archwiliwch sgiliau’r dyfodol a byddwch yn barod am waith yn nigwddiadau gyrfaoedd, swyddi, sgiliau a phrentisiaethau pennaf Cymru

Arena Motorpoint, Caerdydd 10-11 Hydref 2018
Venue Cymru, Llandudno 17-18 Hydref 2018

Trefnwch eich ymweliad yn rhad ac am ddim nawr

 

Beth yw SkillsCymru?

SkillsCymru yw digwyddiadau gyrfaoedd, swyddi, sgiliau a phrentisiaethau pennaf Cymru. Maen nhw’n hynod o ryngweithiol, gyda mwy na 100 o arddangoswyr ar gael i gwrdd a siarad â nhw. Byddan nhw’n gwbl fodlon darparu gwybodaeth am yr amrediad eang o yrfaoedd, hyfforddiant a chyngor sydd ar gael yng Nghymru. 

 

I bwy mae SkillsCymru?

Mae SkillsCymru yn cael ei anelu at ddisgyblion a myfyrwyr ym Mlynyddoedd 10,11,12 a 13 yn ogystal â’u rhieni a’u hathrawon.

 

Pwy fydd yno?

Bydd mwy na 100 o gwmnïau a chyrff yno i’ch ysbrydoli a’ch ysgogi wyneb yn wyneb a dweud wrthych chi am yrfaoedd nad ydych chi erioed wedi meddwl amdanyn nhw o bosib. Bydd hyn yn cynnwys cyflogwyr gyda chyfleoedd swyddi a phrentisiaethau, colegau a phrifysgolion, a chyrff sectorau gyrfa sy’n gallu’ch helpu i ddeall beth mae’n rhaid i chi ei wneud i fachu gyrfa eich breuddwydion.

Darllenwch mwy am yr ymddangoswyr 

Pam dylech chi ymweld?

Yn ogystal ag amlygu amrediad anferth o gyfleoedd i bobl ifanc, mae SkillsCymru yn ddiwrnod bendigedig allan. Gyda nodweddion rhyngweithiol, arddangosiadau ymarferol a gweithgareddau difyr, gallwch chi archwilio gyrfaoedd, swyddi a hyfforddiant ledled Cymru a’r tu hwnt.

Os ydych chi eisiau dysgu sgiliau newydd neu ddarganfod eich doniau cudd chwiliwch am y: 

  • Stondinau Mynnu Sgiliau
  • Y Ganolfan Llysgenhadon Prentis
  • Y Ganolfan Yrfaoedd
  • Y Bwrdd Newyddion Byw

Beth bynnag yw eich uchelgeisiau, bydd SkillsCymru yn eich ysbyrdoli a'ch ysgogi i archwilio'ch opsiynau gyrfa mewn ffyrdd newydd.

  • Cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau ac arddangosiadau ymarferol
  • Archwilio’r sgiliau bydd arnoch eu hangen am eich gyrfa yn y dyfodol
  • Byddwch yn barod am waith gyda chyngor gyda’ch CV, awgrymiadau am gyfweliadau ac arweiniad unigol
  • Gwneud cais am swyddi a phrentisiaethau
  • Siarad â’n Llysgenhadon Prentis i ddysgu am eu teithiau gyrfa nhw

 

Digwyddiadau Nosweithiol ar gyfer Teuluoedd

Mae'r ddau ddigwyddiad yn agored i deuluoedd ac unigolyn ar gyfer un noson. Felly, os nad ydych yn gallu ymweld yn y dydd gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi'r dyddiadau yma yn y dyddiadur. 

Arena Motorpoint, Caerdydd, 10 Hydref 2018, 4.00-6.30yh
Venue Cymru, Llandudno, 17 Hydref 2018, 5-7yh


I gael gwybod mwy edrychwch ar Prospects Events.

Trefnwch eich ymweliad yn rhad ac am ddim nawr!

Uchafbwyntiau SkillsCymru Llandudno 2017

Uchafbwyntiau SkillsCymru Caerdydd 2017

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English