Sut y galla' i roi hwb i'm gyrfa a chael swydd rwy'n ei mwynhau?

Yr ateb yw Prentisiaethau.

Os ydych chi'n 16 neu'n hŷn ac eisiau datblygu eich sgiliau technegol a phroffesiynol, gallai ddilyn prentisiaeth eich helpu i gyflawni hynny.

Fel prentis, byddwch chi’n ennill cyflog tra byddwch chi hefyd yn cael profiad ymarferol ac yn dysgu'r sgiliau sy'n benodol i'r swydd y mae'r cyflogwyr am ichi eu cael. Byddwch chi hefyd yn gweithio tuag at ennill cymwysterau sy'n cael eu cydnabod yn genedlaethol.

Gallech chi weithio i gwmnïau o ansawdd uchel mewn llawer o wahanol fathau o ddiwydiannau.

Fel arfer, mae'n cymryd rhwng blwyddyn a phedair blynedd i gwblhau prentisiaeth, yn dibynnu ar y lefel.

Fel prentis gallwch chi:

  • Ennill cyflog
  • Ennill cymwysterau cydnabyddedig
  • Cael gwyliau â thâl
  • Cael hyfforddiant o ansawdd uchel
  • Dysgu sgiliau asy'n benodol i'r swydd
  • Cael profiad ymarferol

Byddwch chi’n cael cymorth gan eich cyflogwr a darparwr yr hyfforddiant, a byddan nhw’n gwneud yn siŵr bod eich hyfforddiant wedi'i addasu'n benodol i'r swydd.

Bydd 'Beth yw prentisiaeth?' yn cynnig ichi wybodaeth ddefnyddiol am brentisiaethau, gan gynnwys gwahanol lefelau'r cymwysterau, am ba mor hir y maen nhw'n para, a sut i wneud cais am swyddi gwag. 

Wrth wneud cais am brentisiaeth mae'n bwysig eich bod chi'n gwerthu eich hunan ac yn creu argraff dda. Dylech chi ofyn am help ar sut i gyflwyno eich hunan, cwblhau ffurflenni cais a pharatoi CV.

Felly, beth sy'n eich rhwystro chi? Gallwch ddod o hyd i'ch prentisiaeth nawr ar y Gwasanaeth Paru Prentisiaethau.

Mae'r Rhaglen Brentisiaeth yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth oddi wrth Gronfa Gymdeithasol Ewrop.


Os ydych chi'n cael canlyniadau eich arholiadau cyn hir, mae digon o ddewis ar gael ichi. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud y dewis iawn. Gallwch chi ddod o hyd i ragor o fanylion am yr opsiynau sydd ar gael ichi yn Ble Nesaf?

Rydyn ni ar gael i'ch helpu chi. Felly, os hoffech chi gael sgwrs â chynghorydd cysylltwch â ni nawr.

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English