Y pethau y dylech ac na ddylech eu gwneud wrth ddewis eich cyrsiau neu bynciau

Dylech

Ni ddylech


Dewis cwrs neu bynciau rydych yn eu mwynhau
Dewis cwrs neu bwnc am fod eich ffrind wedi’i ddewis - efallai nad ydych yn dda yn y pwnc hwnnw neu’n ei fwynhau, sy'n golygu nad ydych yn llwyddo cystal

Dewis cwrs neu bynciau rydych yn dda yn eu gwneud
Gwrthod gwneud pwnc neu gwrs oherwydd eich bod yn meddwl mai pwnc i ‘ferched’ neu ‘fechgyn’ yw’r pwnc hwnnw - Nid yw’r fath beth yn bodoli

Canfod pa gwrs neu bynciau sydd eu hangen arnoch os oes gennych yrfa mewn golwg
- Edrychwch ar Swyddi A i Y i wybod pa gyrsiau neu bynciau sy’n ddefnyddiol ar gyfer gwahanol yrfaoedd
Dewis neu wrthod cwrs neu bwnc oherwydd eich bod naill ai’n hoffi neu ddim yn hoffi’r athro
– efallai y bydd yr athro yn newid

Cadw eich opsiynau yn agored trwy wneud dewis cytbwys
- mae hyn yn golygu, lle y bo’n realistig, dewis cymysgedd o bynciau, unedau neu fodiwlau
Dewis pwnc oherwydd eich bod yn credu y bydd pwnc hwnnw’n hawdd
– nid yw’r un pwnc yn ‘hawdd’. Mae’n bosib y byddwch yn astudio pwnc nad ydych yn ei hoffi oherwydd nad oeddech wedi gwneud digon o ymchwil yn y lle cyntaf

Siarad â’ch cynghorydd gyrfa a'ch athrawon
- i sicrhau eich bod yn casglu cymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl cyn gwneud penderfyniad terfynol ar eich dewisiadau
Dewis cwrs neu bwnc newydd heb wybod mwy amdano
- gwnewch gymaint o waith ymchwil i bynciau newydd ag sy’n bosibl drwy drafod ag athrawon a myfyrwyr hŷn sy’n eu hastudio’n barod

Siarad â’ch rhieni/gwarcheidwaid
- mae’n dda trafod eich syniadau a chael cymaint o help a chyngor ag sy’n bosibl
Penderfynu ar y funud olaf
– caniatewch ddigon o amser i wneud eich ymchwil

 


Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English